Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen

¶    Pastoraalinen johdanto

Tämä voidaan lukea ennen toimituksen alkua.

Avioliittoon vihkiminen kuuluu elämän suuriin hetkiin. Siihen kuuluvat vakavan sitoutumisen lisäksi onnittelut, juhliminen ja suuri ilo. Evankelista Johannes kertoo meille siitä, kuinka Jeesus osallistui hääjuhlaan Kaanassa ja siitä, kuinka hän merkkinä jonkin uuden alkamisesta muutti veden viiniksi.

Jumala tarkoitti avioliiton luovaksi suhteeksi, jossa  aviopuolisot voivat hänen siunaaminaan rakastaa ja tukea toisiaan niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina sekä yhdessä osallistua lastenhoitoon ja kasvatukseen. Avioliitto on kristityille myös kutsu yhteiseen elämään Jeesuksen Kristuksen hengessä. Se perustuu miehen ja naisen väliseen vakavaan, julkiseen ja elinikäiseen liittoon, joka solmitaan ja jota vietetään Jumalan edessä ja todistajien läsnäollessa.

Tänä hääpäivänään morsian ja sulhanen katsovat toisiaan, tekevät lupauksensa ja ottavat vastaan Jumalan siunauksen. Te olette tämän avioliiton todistajia ja tuette heitä läsnäolollanne ja rukouksillanne. Teidän tukenne ei pääty tähän päivään: aviopari arvostaa sitä rohkaisua, jota te annatte heille myös tulevina päivinä ja vuosina.

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile,  ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa.  Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.

1. Kor. 13.4-7


Avioliittoon vihkiminen

Rakenne

    Johdanto

Tervetulosanat

Johdanto

Kysymykset

Kollehta

Lukukappaleet

Saarna

    Avioliittoon vihkiminen

Vihkivalat

Sormusten antaminen

Avioliiton vahvistaminen

Avioliiton siunaaminen

Avioliiton kirjaaminen

Esirukoukset

Lähettäminen

Katso huomautukset täältä.

Avioliittoon vihkiminen

¶    Johdanto

Tervetulosanat

Vihkijä toivottaa kirkkokansan tervetulleeksi käyttäen näitä tai muita sopivia sanoja

Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo

Jumalan rakkaus

ja Pyhän Hengen osallisuus

olkoon teidän kanssanne

Kaikki   niin myös sinun henkesi kanssa.

Voidaan käyttää näitä lauseita

Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa,

ja Jumala pysyy hänessä.

1. Joh. 4:16

Voidaan lausua seuraava rukous

Kaikki   Ihmeiden ja ilon Jumala:

Sinä annat armon

ja sinä yksin olet elämän ja rakkauden lähde.

Vain sinusta syntyy meissä mielesi mukainen elämä

ja vain sinun rakkaudessasi ovat tekomme minkään arvoisia.

Lähetä Pyhä Henkesi

ja vuodata sydämiimme

   rakkautesi kallisarvoinen lahja,

että voimme nyt täydestä sydämestämme

sinua kiitollisin mielin ylistää

ja aina koko sydämestämme sinua alttiisti palvella;

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Aamen.

Voidaan laulaa virsi.

Johdanto

Käytetään näitä sanoja

tai voidaan käyttää näitä

Me olemme kokoontuneet kolmiyhteisen Jumalan

kasvojen eteen

todistamaan N:n ja N:n avioliittoon vihkimistä,

rukoilemaan heille Jumalan siunausta,

ottamaan osaa heidän iloonsa

ja juhlimaan heidän rakkauttaan.

Avioliitto on Jumalan luomistyön lahja,

jonka kautta puolisot voivat tuntea Jumalan armon.

Se on annettu,

että niin kuin mies ja nainen kasvavat yhdessä rakkaudessa ja luottamuksessa,

voisivat he myös yhdistyä toisiinsa sydämessään, ruumiissaan ja mielessään

niin kuin Kristus on yhtä morsiamensa, kirkon kanssa.

Avioliiton lahja yhdistää puolisot

parisuhteen nautinnossa ja hellyydessä

ja iloisessa sitoutumisessa aina elämän loppuun saakka.

Se on annettu perustaksi perhe-elämälle,

jossa lapsia [syntyy ja heitä] hoidetaan

ja jossa jokainen perheenjäsen voi,

hyvinä ja huonoina aikoina,

saada toisiltaan voimaa, tukea ja lohdutusta

sekä kypsyä rakkaudessa.

Avioliitto on Jumalan pyhittämä elämäntapa,

jonka Herramme Jeesus Kristus siunasi läsnäolollaan

Galilean Kaanan hääjuhlassa.

Avioliitto on ykseyden ja uskollisuuden merkki,

jota kaikkien tulisi vaalia ja kunnioittaa.

Se tukee yhteiskuntaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Kenenkään ei pitäisi avioitua kevytmielisesti tai itsekkäästi,

vaan kunnioittavasti ja vastuullisesti kaikkivaltiaan Jumalan kasvojen edessä.

N ja N ovat nyt astumassa tähän elämäntapaan.

He ilmaisevat suostumuksensa toinen toiselleen

ja vannovat valansa,

jonka merkiksi he antavat ja ottavat vastaan sormuksen/t.

Rukoilemme heidän kanssaan, että Pyhä Henki ohjaisi ja vahvistaisi heitä

täyttämään Jumalan tahdon

koko yhteisen maallisen elämänsä ajan.

Kysymykset

Vihkijä sanoo seurakunnalle

Aluksi minun tulee kysyä kaikilta läsnäolevilta, tiedättekö mitään sellaista syytä,

joka estäisi näitä kahta laillisesti solmimasta avioliittoa. Jos tiedätte sellaisen, tulee teidän ilmaista se nyt.

Vihkijä sanoo parille

Vannotte vihkivalanne Jumalan edessä,

joka on kaikkeuden tuomari ja tuntee kaikkien sydänten salaisuudet;

sen tähden jos jompikumpi teistä tietää yhdenkään syyn, miksi ette voi laillisesti solmia avioliittoa,

tulee teidän ilmaista se nyt.

Vihkijä sanoo sulhaselle

N, tahdotko ottaa N:n vaimoksesi?

Tahdotko rakastaa, lohduttaa, kunnioittaa ja suojella häntä;

ja kaikki muut torjuen

olla hänelle uskollinen aina elämänne loppuun saakka?

Hän vastaa

Tahdon.

Vihkijä sanoo morsiamelle.

N, tahdotko ottaa N:n aviomieheksesi?

Tahdotko rakastaa, lohduttaa, kunnioittaa ja suojella häntä;

ja kaikki muut torjuen

olla hänelle uskollinen aina elämänne loppuun saakka?

Hän vastaa

Tahdon.

Vihkijä sanoo seurakunnalle.

Tahdotteko te, N:n ja N:n sukulaiset ja ystävät,

tukea ja kannatella heitä heidän avioliitossaan

nyt ja tulevina vuosina?

Kaikki   Tahdon.

Kollehta

Vihkijä kutsuu kaikkia rukoukseen, ja hetken yhteisen hiljaisuuden jälkeen vihkijä lausuu kollehtarukouksen

Jumala, Isämme,

maailman alusta asti sinä olet

siunannut luomakuntaasi yltäkylläisellä elämällä.

Vuodata siunauksesi N:n ja N:n ylle,

että he voivat liittyä toisiinsa yhteisessä rakkaudessa ja kumppanuudessa,

pyhyydessä ja toisiinsa sitoutumisessa.

Pyydämme tätä Poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta,

joka elää ja hallitsee sinun kanssasi,

Pyhän Hengen yhteydessä,

Jumala, iankaikkisesti.

Kaikki   Aamen.

Lukukappaleet

Käytetään ainakin yhtä Raamatun lukukappaletta.

Valikoima lukukappaleita löytyy täältä.

Saarna

¶    Avioliittoon vihkiminen

Voidaan laulaa virsi.

Pariskunta asettuu vihkijän eteen.

Vihkivalat

Vihkijä johdattaa vihkivaloihin näillä tai vastaavilla sanoilla

N ja N, pyydän teitä nyt tarttumaan toisianne kädestä ja vannomaan vihkivalanne

Jumalan ja hänen kansansa läsnäollessa.

Morsian ja sulhanen katsovat toisiaan.

Sulhanen ottaa morsiamen oikean käden omaansa.

Käytetään näitä sanoja

tai voidaan käyttää näitä

Minä N otan sinut N:n,

aviovaimokseni

ja tästä päivästä lähtien

olet vaimoni

hyvässä ja pahassa,

rikkaudessa ja köyhyydessä,

sairaudessa ja terveydessä

ja sinua rakastan ja vaalin,

kunnes kuolema meidät erottaa;

Jumalan pyhän lain mukaan.

Tämän vannon Jumalan läsnä ollessa.

Pari irrottaa kätensä.

Morsian ottaa sulhasen oikean käden oikean käden omaansa ja sanoo

Minä N otan sinut N:n,

aviomiehekseni

ja tästä päivästä lähtien

olet mieheni

hyvässä ja pahassa,

rikkaudessa ja köyhyydessä,

sairaudessa ja terveydessä

ja sinua rakastan ja vaalin,

kunnes kuolema meidät erottaa;

Jumalan pyhän lain mukaan.

Tämän vannon Jumalan läsnä ollessa.

Pari irrottaa kätensä.

Sormusten antaminen

Vihkijä ottaa vastaan sormuksen(t) ja lausuu tämän rukouksen

tai rukouksen täältä

Taivaallinen Isä,

siunaa nämä sormukset N:lle ja N:lle

ikuisen rakkauden ja uskollisuuden merkiksi

muistuttamaan heitä siitä valasta ja liitosta

jonka he ovat tänä päivänä solmineet

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Kaikki   Aamen.

Sulhanen laittaa sormuksen morsiamen vasemman käden nimettömään sormeen ja lausuu sormuksesta kiinni pitäen

N, annan sinulle tämän sormuksen

avioliittomme merkiksi.

Ruumiillani sinua kunnioitan,

kaiken, mitä olen, sinulle annan,

ja kaiken, mitä minulla on, kanssasi jaan,

Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen,

rakkaudessa.

Jos käytetään kahta sormusta, pari irrottaa kätensä ja morsian laittaa sormuksen sulhasen vasemman käden nimettömään sormeen ja lausuu sormuksesta kiinni pitäen

N, annan sinulle tämän sormuksen.

avioliittomme merkiksi.

Ruumiillani sinua kunnioitan,

kaiken, mitä olen, sinulle annan,

ja kaiken, mitä minulla on, kanssasi jaan,

Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen,

rakkaudessa.

Jos käytetään vain yhtä sormusta, morsian sanoo ennen kuin he irrottavat kätensä

N, otan vastaan tämän sormuksen

avioliittomme merkiksi.

Ruumiillani sinua kunnioitan,

kaiken, mitä olen, sinulle annan,

ja kaiken, mitä minulla on, kanssasi jaan,

Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen,

rakkaudessa.

Avioliiton vahvistaminen

Vihkijä sanoo kirkkokansalle

Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnäollessa,

N ja N ovat antaneet suostumuksensa

ja vannoneet toisilleen vihkivalansa.

He ovat julkisesti solmineet avioliittonsa liittämällä yhteen kätensä

sekä antamalla ja vastaanottamalla sormuksensa.

Sen tähden julistan heidät aviopuolisoiksi.

Vihkijä liittää yhteen heidän oikeat kätensä ja lausuu

Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.

Avioliiton siunaaminen

Aviomies ja vaimo polvistuvat. Vihkijä voi käyttää seuraavaa siunausta

tai jotakin näistä.

Kiitetty olet sinä, Herra, meidän Jumalamme,

sillä sinä olet luonut ilon ja riemun,

onnen ja nautinnon, rakkauden, rauhan ja yhteyden.

Vuodata siunauksesi runsaana

N:n ja N:n ylle heidän uudessa yhteisessä elämässään.

Olkoon keskinäinen rakkaus sinettinä heidän sydämellään

ja kruununa heidän päässään.

Siunaa heitä työssä ja kumppanuudessa;

valveilla ja unessa,

ilossa ja surussa,

elämässä ja kuolemassa.

Ja tuo heidät lopulta armossasi siihen suureen taivaalliseen hääjuhlaan,

jota pyhät luonasi ikuisesti viettävät.

Tätä pyydämme Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta,

joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa,

Jumala, iankaikkisesti.

Kaikki   Aamen.

Vihkijä sanoo parille

Jumala, Isä,

Jumala, Poika,

Jumala, Pyhä Henki,

siunatkoon ja varjelkoon teitä;

antakoon Herra laupeudessaan teille armonsa rikkaudet,

että eläisitte ruumiissanne ja sielussanne hänen mielensä mukaisesti

ja että uskon ja rakkauden yhdistäminä

saisitte iankaikkisen elämän siunaukset.

Kaikki   Aamen.

Avioliiton kirjaaminen

Katso huomautus 10 täällä.

Voidaan käyttää virttä tai psalmia (katso täältä).

Esirukoukset

Käytetään näitä tai muita sopivia rukouksia (katso huomautus 9 täältä ja täältä). Rukouksiin sisältyvät yleensä seuraavat aiheet ja ne voivat noudattaa seuraavaa järjestystä:

¶    Kiitosaiheet

¶    Hengellinen kasvu

¶    Uskollisuus, ilo, rakkaus, anteeksianto ja sovinto

¶    Lapset, muut perheenjäsenet ja ystävät

Uskollinen Jumala,

pyhä ja ikuinen,

kaiken elämän ja rakkauden lähde,

me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että olet tuonut N:n ja N:n tähän päivään

ja rukoilemme heidän puolestaan.

Elämän ja rakkauden Herra:

Kaikki   kuule meidän rukouksemme.

Anna heidän avioliittonsa olla elämää antava ja elinikäinen,

siunaa sitä läsnäolollasi ja vahvista armollasi

anna heidän tuoda toisilleen lohtua ja itseluottamusta

keskinäisessä uskollisuudessa ja luottamuksessa.

Elämän ja rakkauden Herra:

Kaikki   kuule meidän rukouksemme.

Anna heidän kotinsa vieraanvaraisuuden

tuoda virvoitusta ja iloa kaikille heidän ympärillään;

ja anna heidän rakkautensa tulvia

avuksi lähimmäisille ja turvaksi hädässä oleville.

Elämän ja rakkauden Herra:

Kaikki   kuule meidän rukouksemme.

Anna heidän löytää sanastasi

elämänsä suunta ja tarkoitus;

ja saakoon Pyhän Henkesi voima

johtaa heitä totuudessa ja puolustaa vastoinkäymisissä.

Elämän ja rakkauden Herra:

Kaikki   Kuule meidän rukouksemme.

Anna heidän omistautua perheensä hoitamiselle,

nähdä lastensa kasvavan ruumiin, mielen ja hengen voimissa

ja elää elämänsä loppuun saakka

sydämen tyytyväisyydessä ja taivaallisen juhlan iloisessa odotuksessa.

Elämän ja rakkauden Herra:

Kaikki   Kuule meidän rukouksemme.

Rukoukset päättyvät Isä meidän -rukoukseen.

Rukoilemme yhdessä niin kuin Pelastajamme on meitä opettanut

Kaikki   Isä meidän, joka olet taivaissa.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi,

myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,

niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta ja voima

ja kunnia

iankaikkisesti.

Aamen.

(tai)

Rukoilkaamme uskossa luottavaisin mielin niin kuin Vapahtajamme on meitä opettanut

Kaikki   Isä meidän, joka olet taivaissa.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi

myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille anteeksi velkamme,

niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta

ja voima ja kunnia

iankaikkisesti.

Aamen.

Voidaan laulaa virsi.

Lähettäminen

Vihkijä sanoo

Vahvistakoon Pyhä kolmiyhteinen Jumala teitä uskossa ja rakkaudessa,

suojelkoon hän teitä kaikessa ja johtakoon teidät totuuteen ja rauhaan;

ja siunatkoon teitä kaikkivaltias Jumala,

Isä ja Poika ja Pyhä Henki

nyt ja ikuisesti.

Kaikki   Aamen.

Avioliittoon vihkiminen messun yhteydessä

Rakenne

    Kokoontuminen

Tervetulosanat

Rippi

Johdanto

Kysymykset

Kollehta

    Sanan liturgia

Lukukappaleet

Evankeliumi

Saarna

    Avioliittoon vihkiminen

Vihkivalat

Sormusten antaminen

Avioliiton vahvistaminen

† Avioliiton siunaaminen

Avioliiton kirjaaminen

Esirukoukset

    Ehtoollisliturgia

Rauhantervehdys

Pöydän kattaminen

Leivän ja viinin esiin ottaminen

Eukaristinen rukous

Isä Meidän

    † Avioliiton siunaaminen

Leivän murtaminen

Ehtoollisen jakaminen

Rukous ehtoollisen jälkeen

    Lähettäminen

  osoittaa vaihtoehtoisen kohdan kursiivillaAvioliittoon vihkiminen messun yhteydessä

¶    Kokoontuminen

Tervetulosanat

Vihkijä toivottaa kirkkokansan tervetulleeksi käyttäen näitä tai muita sopivia sanoja

Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo

Jumalan rakkaus

ja Pyhän Hengen osallisuus

olkoon teidän kanssanne

Kaikki   niin myös sinun henkesi kanssa.

Voidaan käyttää tätä lausetta

Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa,

ja Jumala pysyy hänessä.

1. Joh. 4:16

Voidaan lausua seuraava rukous

Kaikki   Ihmeiden ja ilon Jumala:

Sinä annat armon

ja sinä yksin olet elämän ja rakkauden lähde.

Vain sinusta syntyy meissä mielesi mukainen elämä

ja vain sinun rakkaudessasi ovat tekomme minkään arvoisia.

Lähetä Pyhä Henkesi

ja vuodata sydämiimme

   rakkautesi kallisarvoinen lahja,

että voimme nyt täydestä sydämestämme

sinua kiitollisin mielin ylistää

ja aina koko sydämestämme sinua alttiisti palvella;

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Aamen.

Voidaan laulaa virsi.

Rippi

Johdatus synnintunnustukseen

Vihkipalveluksen toimittaja voi käyttää näitä tai muita sopivia sanoja

Kun me nyt valmistaudumme kuulemaan Jumalan sanaa

ja juhlimaan N:n ja N:n avioliittoonvihkimistä,

me muistamme myös inhimillistä haurauttamme

ja sitä, kuinka tarvitsemme Jumalan apua kaikessa siinä, mitä teemme.

(tai)

Jumalan perheenä yhteenkokoontuneena

pyytäkäämme anteeksiantoa taivaalliselta Isältämme,

sillä hän on täynnä lempeyttä ja myötätuntoa.

(tai)

Tulemme Jumalan luo, jolta mikään ei ole salassa,

ja pyydämme hänen anteeksiantonsa rauhaa.

Synnintunnustus ja synninpäästö

Joko

Kaikki   Herra, meidän Jumalamme,

me olemme synnissämme vältelleet kutsuasi.

Rakkautemme sinua kohtaan on kuin aamupilvi.

kuin kaste, joka kohta haihtuu.

Armahda meitä;

päästä meidät tuomiosta;

sido haavamme ja virvoita meidät;

meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa.

Aamen.

Liturgi lausuu

Antakoon Herran teille teidän syntinne anteeksi,

yhdistäköön hän teidät rakkauteen, joka vei Kristuksen ristille,

ja tuokaan hän Hengessään teidät taivaan hääaterialle.

Kaikki   Aamen.

(tai)

Herra, sinä olet vahvuus heikkoudessamme.

Herra armahda.

Kaikki   Herra armahda.

Herra, sinä nostat meidät ylös, kun kaadumme.

Kristus armahda.

Kaikki   Kristus armahda.

Herra, sinä annat uuden elämän, kun me epäonnistumme.

Herra armahda.

Kaikki   Herra armahda.

Liturgi lausuu

Antakoon Jumala hyvyydessään anteeksi meille meidän syntimme,

antakoon hän meille voimaa heikkoudessamme

ja tuokoon hän meidät ikuiseen elämään

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Kaikki   Aamen.

Johdanto

Käytetään näitä sanoja

tai voidaan käyttää näitä

Me olemme kokoontuneet kolmiyhteisen Jumalan

kasvojen eteen

todistamaan N:n ja N:n avioliittoon vihkimistä,

rukoilemaan heille Jumalan siunausta,

ottamaan osaa heidän iloonsa

ja juhlimaan heidän rakkauttaan.

Avioliitto on Jumalan luomistyön lahja,

jonka kautta puolisot voivat tuntea Jumalan armon.

Se on annettu,

että niin kuin mies ja nainen kasvavat yhdessä rakkaudessa ja luottamuksessa,

voisivat he myös yhdistyä toisiinsa sydämessään, ruumiissaan ja mielessään

niin kuin Kristus on yhtä morsiamensa, kirkon kanssa.

Avioliiton lahja yhdistää puolisot

parisuhteen nautinnossa ja hellyydessä

ja iloisessa sitoutumisessa aina elämän loppuun saakka.

Se on annettu perustaksi perhe-elämälle,

jossa lapsia [syntyy ja heitä] hoidetaan

ja jossa jokainen perheenjäsen voi,

hyvinä ja huonoina aikoina,

saada toisiltaan voimaa, tukea ja lohdutusta

sekä kypsyä rakkaudessa.

Avioliitto on Jumalan pyhittämä elämäntapa,

jonka Herramme Jeesus Kristus siunasi läsnäolollaan

Galilean Kaanan hääjuhlassa.

Avioliitto on ykseyden ja uskollisuuden merkki,

jota kaikkien tulisi vaalia ja kunnioittaa.

Se tukee yhteiskuntaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Kenenkään ei pitäisi avioitua kevytmielisesti tai itsekkäästi,

vaan kunnioittavasti ja vastuullisesti kaikkivaltiaan Jumalan kasvojen edessä.

N ja N ovat nyt astumassa tähän elämäntapaan.

He ilmaisevat suostumuksensa toinen toiselleen

ja vannovat valansa,

jonka merkiksi he antavat ja ottavat vastaan sormuksen/t.

Rukoilemme heidän kanssaan, että Pyhä Henki ohjaisi ja vahvistaisi heitä

täyttämään Jumalan tahdon

koko yhteisen maallisen elämänsä ajan.

Kysymykset

Vihkijä sanoo seurakunnalle

Aluksi minun tulee kysyä kaikilta läsnäolevilta, tiedättekö mitään sellaista syytä, joka estäisi näitä kahta laillisesti solmimasta avioliittoa. Jos tiedätte sellaisen, tulee teidän ilmaista se nyt.

Vihkijä sanoo parille

Vannotte vihkivalanne Jumalan edessä,

joka on kaikkeuden tuomari ja tuntee kaikkien sydänten salaisuudet;

sen tähden jos jompikumpi teistä tietää yhdenkään syyn, miksi ette voi laillisesti solmia avioliittoa,

tulee teidän ilmaista se nyt.

Vihkijä sanoo sulhaselle

N, tahdotko ottaa N:n vaimoksesi?

Tahdotko rakastaa, lohduttaa, kunnioittaa ja suojella häntä;

ja kaikki muut torjuen

olla hänelle uskollinen aina elämänne loppuun saakka?

Hän vastaa

Tahdon.

Vihkijä sanoo morsiamelle.

N, tahdotko ottaa N:n aviomieheksesi?

Tahdotko rakastaa, lohduttaa, kunnioittaa ja suojella häntä;

ja kaikki muut torjuen

olla hänelle uskollinen aina elämänne loppuun saakka?

Hän vastaa

Tahdon.

Vihkijä sanoo seurakunnalle

Tahdotteko te, N:n ja N:n sukulaiset ja ystävät,

tukea ja kannatella heitä heidän avioliitossaan

nyt ja tulevina vuosina?

Kaikki   Tahdon.

Kollehta

Vihkijä kutsuu kaikkia rukoukseen, ja hetken yhteisen hiljaisuuden jälkeen vihkijä lausuu kollehtarukouksen

Jumala, Isämme,

maailman alusta asti sinä olet

siunannut luomakuntaasi yltäkylläisellä elämällä.

Vuodata siunauksesi N:n ja N:n ylle,

että he voivat liittyä toisiinsa yhteisessä rakkaudessa ja kumppanuudessa,

pyhyydessä ja toisiinsa sitoutumisessa.

Pyydämme tätä Poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta,

joka elää ja hallitsee sinun kanssasi,

kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä,

Jumala, iankaikkisesti.

Kaikki   Aamen.

¶    Sanan liturgia

Lukukappaleet

Evankeliumin lukemista edeltää joko yksi tai kaksi raamatunlukukappaletta (katso täältä)

Lukija voi sanoa kumpaisenkin päätteeksi

Tämä on Jumalan sana.

Kaikki   Jumalalle kiitos.

Ensimmäistä lukukappaletta seuraa psalmi tai kantikkeli (täällä). Muita virsiä ja lauluja voidaan käyttää lukukappaleiden välissä.

Evankeliumi

Evankeliumin lukemiseen voi kuulua akklamaatio.

Voidaan käyttää jotakin seuraavista

Halleluja, halleluja.

Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi

ja nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.

Kaikki   Halleluja.

vrt. Mar. 10:8

(tai)

Halleluja, halleluja.

Jumala on rakkaus;

rakastakaamme toisiamme

niin kuin Jumala on meitä rakastanut.

Kaikki   Halleluja.

vrt. 1. Joh. 4:8-11

Lukija ilmoittaa evankeliumin sanomalla

Kuulkaamme Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumia N:n mukaan.

Kaikki   Ylistys sinulle, Herra.

Lopussa

Tämä on pyhä evankeliumi.

Kaikki   Ylistys sinulle, Kristus.

Saarna

¶    Avioliittoon vihkiminen

Voidaan laulaa virsi.

Pariskunta asettuu vihkijän eteen.

Vihkivalat

Vihkijä johdattaa vihkivaloihin näillä tai vastaavilla sanoilla

N ja N, pyydän teitä nyt tarttumaan toisianne kädestä ja vannomaan vihkivalanne

Jumalan ja hänen kansansa läsnäollessa.

Morsian ja sulhanen katsovat toisiaan.

Sulhanen ottaa morsiamen oikean käden omaansa.

Käytetään näitä sanoja

tai voidaan käyttää näitä

Minä N otan sinut N:n,

aviovaimokseni

ja tästä päivästä lähtien

olet vaimoni

hyvässä ja pahassa,

rikkaudessa ja köyhyydessä,

sairaudessa ja terveydessä

ja sinua rakastan ja vaalin,

kunnes kuolema meidät erottaa;

Jumalan pyhän lain mukaan.

Tämän vannon Jumalan läsnä ollessa.

Pari irrottaa kätensä.

Morsian ottaa sulhasen oikean käden oikean käden omaansa ja sanoo

Minä N otan sinut N:n,

aviomiehekseni

ja tästä päivästä lähtien

olet mieheni

hyvässä ja pahassa,

rikkaudessa ja köyhyydessä,

sairaudessa ja terveydessä

ja sinua rakastan ja vaalin,

kunnes kuolema meidät erottaa;

Jumalan pyhän lain mukaan.

Tämän vannon Jumalan läsnä ollessa.

Pari irrottaa kätensä.

Sormusten antaminen

Vihkijä ottaa vastaan sormuksen(t) ja lausuu tämän rukouksen

tai rukouksen täältä

Taivaallinen Isä,

siunaa nämä sormukset N:lle ja N:lle

ikuisen rakkauden ja uskollisuuden merkiksi

muistuttamaan heitä siitä valasta ja liitosta

jonka he ovat tänä päivänä solmineet

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Kaikki   Aamen.

Sulhanen laittaa sormuksen morsiamen vasemman käden nimettömään sormeen ja lausuu sormuksesta kiinni pitäen

N, annan sinulle tämän sormuksen

avioliittomme merkiksi.

Ruumiillani sinua kunnioitan,

kaiken, mitä olen, sinulle annan,

ja kaiken, mitä minulla on, kanssasi jaan,

Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen,

rakkaudessa.

Jos käytetään kahta sormusta, pari irrottaa kätensä ja morsian laittaa sormuksen sulhasen vasemman käden nimettömään sormeen ja lausuu sormuksesta kiinni pitäen

N, annan sinulle tämän sormuksen

avioliittomme merkiksi.

Ruumiillani sinua kunnioitan,

kaiken, mitä olen, sinulle annan,

ja kaiken, mitä minulla on, kanssasi jaan,

Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen,

rakkaudessa.

Jos käytetään vain yhtä sormusta, morsian sanoo ennen kuin he irrottavat kätensä

N, otan vastaan tämän sormuksen

avioliittomme merkiksi.

Ruumiillani sinua kunnioitan,

kaiken, mitä olen, sinulle annan,

ja kaiken, mitä minulla on, kanssasi jaan,

Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen,

rakkaudessa.

Avioliiton vahvistaminen

Vihkijä sanoo kirkkokansalle

Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnäollessa,

N ja N ovat antaneet suostumuksensa

ja vannoneet toisilleen vihkivalansa.

He ovat julkisesti solmineet avioliittonsa liittämällä yhteen kätensä

sekä antamalla ja vastaanottamalla sormuksensa.

Sen tähden julistan heidät aviopuolisoiksi.

Vihkijä liittää yhteen heidän oikeat kätensä ja lausuu

Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.

Avioliiton siunaaminen

Avioliiton siunaaminen voidaan ottaa tässä tai Isä Meidän -rukouksen jälkeen.

Aviomies ja vaimo polvistuvat. Vihkijä voi käyttää seuraavaa siunausta

tai jotakin näistä.

Kiitetty olet sinä, Herra, meidän Jumalamme,

sillä sinä olet luonut ilon ja riemun,

onnen ja nautinnon, rakkauden, rauhan ja yhteyden.

Vuodata siunauksesi runsaana

N:n ja N:n ylle heidän uudessa yhteisessä elämässään.

Olkoon keskinäinen rakkaus sinettinä heidän sydämellään

ja kruununa heidän päässään.

Siunaa heitä työssä ja kumppanuudessa;

valveilla ja unessa,

ilossa ja surussa,

elämässä ja kuolemassa.

Ja tuo heidät lopulta armossasi siihen suureen taivaalliseen hääjuhlaan,

jota pyhät luonasi ikuisesti viettävät.

Tätä pyydämme Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta,

joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa,

Jumala, iankaikkisesti.

Kaikki   Aamen.

Vihkijä sanoo parille

Jumala, Isä,

Jumala, Poika,

Jumala, Pyhä Henki,

siunatkoon ja varjelkoon teitä;

antakoon Herra laupeudessaan teille armonsa rikkaudet,

että eläisitte ruumiissanne ja sielussanne hänen mielensä mukaisesti

ja että uskon ja rakkauden yhdistäminä

saisitte iankaikkisen elämän siunaukset.

Kaikki   Aamen.

Avioliiton kirjaaminen

Katso huomautus 10 täällä.

Voidaan käyttää virttä tai psalmia (katso täältä).

Esirukoukset

Käytetään näitä tai muita sopivia rukouksia (katso huomautus 9 täällä ja täällä). Rukouksiin sisältyvät yleensä seuraavat aiheet ja ne voivat noudattaa seuraavaa järjestystä:

¶    Kiitosaiheet

¶    Hengellinen kasvu

¶    Uskollisuus, ilo, rakkaus, anteeksianto ja sovinto

¶    Lapset, muut perheenjäsenet ja ystävät

Uskollinen Jumala,

pyhä ja ikuinen,

kaiken elämän ja rakkauden lähde,

me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että olet tuonut N:n ja N:n tähän päivään

ja rukoilemme heidän puolestaan.

Elämän ja rakkauden Herra:

Kaikki   Kuule meidän rukouksemme.

Anna heidän avioliittonsa olla elämää antava ja elinikäinen,

siunaa sitä läsnäolollasi ja vahvista armollasi

anna heidän tuoda toisilleen lohtua ja itseluottamusta

keskinäisessä uskollisuudessa ja luottamuksessa.

Elämän ja rakkauden Herra:

Kaikki   Kuule meidän rukouksemme.

Anna heidän kotinsa vieraanvaraisuuden

tuoda virvoitusta ja iloa kaikille heidän ympärillään;

ja anna heidän rakkautensa tulvia

avuksi lähimmäisille ja turvaksi hädässä oleville.

Elämän ja rakkauden Herra:

Kaikki   Kuule meidän rukouksemme.

Anna heidän löytää sanastasi

elämänsä suunta ja tarkoitus;

ja saakoon Pyhän Henkesi voima

johtaa heitä totuudessa ja puolustaa vastoinkäymisissä.

Elämän ja rakkauden Herra:

Kaikki   Kuule meidän rukouksemme.

Anna heidän omistautua perheensä hoitamiselle,

nähdä lastensa kasvavan ruumiin, mielen ja hengen voimissa

ja elää elämänsä loppuun saakka

sydämen tyytyväisyydessä ja taivaallisen juhlan iloisessa odotuksessa.

Elämän ja rakkauden Herra:

Kaikki   Kuule meidän rukouksemme.

Kaikkien Isä,

sinä avaat Jeesuksessa Kristuksessa eteemme

valtakuntasi aarteet;

johda meitä Pyhällä Hengelläsi

että saisimme pelastavan armosi

ja voisimme heijastaa rakkautesi täydellistä ykseyttä,

sillä sinä elät ja hallitset,

Jumala, iankaikkisesti.

Kaikki   Aamen.

Voidaan laulaa virsi.

¶    Ehtoollisliturgia

Rauhantervehdys

Liturgi voi johtaa rauhantervehdykseen sopivalla lauseella. Voidaan käyttää seuraavaa

Kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus.

Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha.

Herran rauha olkoon aina teidän kanssanne

Kaikki   niin myös sinun henkesi kanssa.

(tai)

Me olemme juhlineet N:n ja N:n rakkautta.

Nyt me vietämme Jumalan rakkauden juhlaa meitä kaikkia kohtaan.

Rauha teille kaikille Kristuksen yhteyteen liitetyille.

1. Piet. 5:14

Kaikki   niin myös sinun henkesi kanssa.

Voidaan lisäksi lausua

Toivottakaamme toisillemme rauhaa.

Kaikki voivat liittyä rauhantervehdykseen.

Palvelus jatkuu pöydän kattamisella. Liturgin tekstit palveluksen loppuun saakka löytyvät Common Worship: palveluksia ja rukouksia Englannin kirkkoa varten -kirjasta (s. 155-355)  ja Liturgin kirjasta (s.381-524).

Pöydän kattaminen

Leivän ja viinin esiin ottaminen

Voidaan käyttää seuraavaa rukousta

Hyväksy, Herra, hyvyydessäsi

rakkautemme lahja,

ja varjele Isän kiintymyksellä tätä pariskuntaa,

jonka olet avioon liittänyt;

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Kaikki   Aamen.

Eukaristinen rukous

Käytetään hyväksyttyä eukaristista rukousta.

Käytetään jotakin näistä ajankohdan mukaan vaihtuvista prefaatiosta

Lyhyt ajankohdan mukaan vaihtuva prefaatio

Ja nyt me kiitämme sinua siitä,

että olet tehnyt Kristuksen ja kirkon välisestä liitosta

miehen ja vaimon avioliiton esikuvan.

Siksi me yhdessä enkelien…

Laajempi ajankohdan mukaan vaihtuva prefaatio

Kaikki kirkkaus, kunnia, kiitos ja ylistys

kuuluu sinulle, taivaan ja maan Luoja.

Sinä annait meille avioliiton lahjaksi,

kun teit meidät omaksi kuvaksesi

ja loit meidät mieheksi ja naiseksi.

Kun synti turmeli kuvasi,

sinä paransit meidät murtuneet

antamalla Poikasi kuolemaan vuoksemme.

Siksi me yhdessä kaikkien aikojen

kaikkien sinua palvelleiden kanssa

julistamme ääneen nimesi kunniaa:

Isä Meidän

Avioliiton siunaaminen

(jollei ole käytetty jo aiemmin)

Leivän murtaminen

Ehtoollisen jakaminen

Rukous ehtoollisen jälkeen

Voidaan käyttää seuraavaa ehtoollisen kiitosrukousta

Armollinen Jumala,

anna N:n ja N:n, jotka nämä pyhät salaisuudet ovat toisiinsa liittäneet,

tulla yhdeksi ruumiissaan ja sielussaan.

Anna heidän elää uskollisuudessa ja rauhassa

ja saavuttaa ikuisen ilon,

jonka olet valmistanut kaikille, jotka sinua rakastavat;

Poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta.

Kaikki   Aamen.

¶    Lähettäminen

Vihkijä sanoo

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä:

Kaikki   Aamen.

Herra kirkastakoon kasvonsa teille

ja olkoon teille armollinen.

Kaikki   Aamen.

Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne

ja antakoon teille rauhan.

4. Moos. 6:24-26

Kaikki   Aamen.

Herra kaikkivaltias Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki,

pyhä ja jakamaton Kolminaisuus,

varjelkoon teitä ja pelastakoon teidät,

ja tuokoon teidät taivaalliseen kaupunkiinsa,

jossa hän elää ja hallitsee iankaikkisesti.

Kaikki   Aamen.


Huomautukset avioliittoon vihkimisestä

1 Valmistautuminen

Englannin kirkon on tapana tarjota avioliittovalmennusta avioliittoon aikoville pareille samoin kuin tarjota tarvittaessa tukea ja avioliittoneuvontaa tätä seuraavina vuosina.

2 Kuulutukset

Palveluksen toimittaja lukee kuulutukset kolmena sunnuntaina kirkossa  jumalanpalveluksen aikaan siten kuin ne on Book of Common Prayerissa esitetty tai käyttäen seuraavaa kaavaa:

Luen NN:n (… seurakunnasta) ja NN:n (… seurakunnasta) avioliittokuulutukset. Tämä on ensimmäinen / toinen / kolmas kuulutuskerta. Jos joku teistä tietää yhdenkään syyn, joka estäisi näitä kahta laillisesti solmimasta avioliittoa, tulee teidän ilmaista se nyt.

Me rukoilemme näiden parien (tai N:n ja N:n) puolesta, kun he valmistautuvat avioliittoonsa.

Voidaan lausua sopiva rukous (katso täältä).

3  Virret ja kantikkelit

Näitä voidaan käyttää sopivissa kohdin palvelusta.

4  Saapuminen

Morsian voi saapua kirkkoon isänsä tai sukunsa edustajan saattamana tai morsian ja sulhanen voivat saapua kirkkoon yhdessä.

5  Lukukappaleet ja saarna

On käytettävä ainakin yhtä Raamatun lukukappaletta. Ehdotetut lukukappaleet löytyvät täältä. Joko saarna tai sekä lukukappaleet että saarna voivat tarvittaessa tulla myös avioliiton siunaamisen jälkeen. Morsiamelle ja sulhaselle voidaan varata omat tuolit.

6  "Luovuttaminen"

Tämä perinteinen seremonia on vapaavalintainen. Vihkijä voi kysyä juuri ennen kuin pari vannoo valansa (täällä täällä):

Kuka luovuttaa tämän naisen naimisiin tämän miehen kanssa?

Morsiamen isä (tai äiti, muu perheenjäsen tai perhettä edustava ystävä) antaa morsiamen oikean käden vihkijälle, joka liittää sen sulhasen oikeaan käteen. Vaihtoehtoisesti vihkijä voi kysyä vihittävien vanhemmilta sen jälkeen, kun nämä ovat vastanneet kysymyksiin, näillä tai vastaavilla sanoilla:

N ja N ovat julkisesti ilmoittaneet aikeistaan toisiansa kohtaan.

Tahdetteko te nyt heidän vanhempinaan

uskoa poikanne ja tyttärenne toisilleen, kun heidät vihitään avioliittoon?

Molempien vanhemmat vastaavat:

Tahdomme.

7  Kysymykset ja vihkivalat

Tässä voidaan käyttää Yhteisen rukouksen kirjan versiota kysymyksistä ja/tai vaihtoehtoisia vihkivaloja. Pari toistaa valat vihkijän jälkeen tai he voivat lukea ne itsenäisesti. Morsian voi myös vastata ensin kysymyksiin ja vannoa valonsa ennen sulhasen kysymystä ja vihkivalaa, jos niin toivotaan.

8  Sormusten antaminen

Morsian ja sulhanen voivat kumpikin halutessaan ensin laittaa sormuksen toistensa nimettömään sormeen, jonka jälkeen he voivat yhdessä lausua: ”N, annan sinulle tämän sormuksen …”. Voidaan käyttää myös täällä olevaa rukousta täältä ja täältä löytyvien sijasta.

9  Esirukoukset

Tarjolla on lukuisia esirukousten kaavoja. Voidaan käyttää myös muita sopivia kaavoja ja etenkin sellaisia rukouksia, jotka pari on kirjoittanut itse tai valinnut yhdessä vihkijän kanssa. Käytettiinpä mitä kaavaa tahansa esirukoukseen voi kuulua hiljaisuutta. Voidaan myös rukoilla vapaasti.

10  Avioliiton kirjaaminen

Laki edellyttää, että avioliitto kirjataan välittömästi vihkitoimituksen jälkeen. Tämä voi tapahtua heti Avioliiton vahvistamisen jälkeen tai vasta vihkitoimituksen päätyttyä.

11  Ehtoollinen

Ehtoolliselle säännöllisesti osallistuvien kirkon jäsenten on sovelista nauttia ehtoollista pian avioliittoon vihkimisen jälkeen. Joidenkin kohdalla tämä voi olla soveliainta siten, että avioliitto solmitaan messun yhteydessä (morsiusmessu).

12  Avioliittoon vihkiminen messun yhteydessä (morsiusmessu)

Tätä palvelusta koskevat samalla tavoin sekä messun viettoa että avioliittoon vihkimistä koskevat huomautukset. Palveluksen eri kohtia varten on ehdotettu lukukappaleita, mutta voidaan käyttää myös muita sopivia lukukappaleita. Käytetään hyväksyttyjä ripin kaavoja.  Osana sanan liturgiaa tulee käyttää evankeliumia, jota edeltää joko yksi tai kaksi muuta Raaman lukukappaletta. Avioliiton siunaaminen voi tapahtua haluttaessa Isä Meidän -rukouksen ja leivän murtamisen välissä.

13  Ekumeeniset säännökset

Jos jonkin toisen kirkon palvelija kutsutaan avustamaan vihkipalveluksessa, tulee tällöin seurata kanonisen lain B 43 säädöksiä ja toimintatapoja. Vihkipalveluksen toimittavan Englannin kirkon vihkijän on todistettava avioliiton esteiden puuttuminen, johdettava vihkivalojen antaminen, toimitettava avioliiton julistaminen, annettava päätössiunaus ja vahvistettava avioliiton kirjaaminen allekirjoituksellaan. Avustamaan kutsuttu toisen kirkon palvelija voi lausua osan tai kaiken avauspuheesta, johtaa kysymysten antamisen, valvoa sormusten antamisen ja ottaa osaa avioliiton siunaamiseen. Hän voi myös lukea lukukappaleet ja johtaa esirukouksen joko osin tai kokonaan. Silloin kun pari tulee eri kirkollisista perinteistä, piispa voi valtuuttaa käytettäväksi avioliittopalveluksen vaihtoehtoisia muotoja, jotka on erikseen julkaistu Eri kirkoista tulevien kristittyjen avioliittoon vihkiminen -julkaisussa.