Eukaristiset rukoukset jumalanpalvelusjärjestyksessa yksi käytettäväksi

¶    Eukaristiset rukoukset jumalanpalvelusjärjestyksessä yksi käytettäväksi

Ajankohdan mukaan vaihtuvat prefaatiot löytyvät toisaalta.

Rukous A

Toisaalta löytyvä laajempi prefaatio korvaa kaikki osat ehtoollisvuorolaulun ja Sanctuksen välillä.

Herra olkoon teidän kanssanne

Kaikki         niin myös sinun henkesi kanssa.

(tai)

Herra on täällä.

Kaikki          Hänen Henkensä on meidän kanssamme.

Ylentäkää sydämenne.

Kaikki          Ylennämme sen Herran puoleen.

Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme.

Kaikki          Niin on oikein ja arvollista.

Totisesti on oikein ja arvollista,

meidän velvollisuutemme ja ilomme

että me kiitämme ja ylistämme sinua

aina ja kaikkialla

pyhä Isä, taivaallinen Kuningas,

kaikkivaltias ja ikuinen Jumala,

Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta,

Seuraava voidaan jättää sanomatta, jos käytetään lyhyttä ajankohdan mukaan vaihtuvaa prefaatiota

sillä hän on sinun elävä Sanasi;

jonka kautta olet jo alussa luonut kaiken,

ja tehnyt meidät omaksi kuvaksesi.

[Kaikki          Sinulle olkoon kunnia ja ylistys ikuisesti.]

Hänen kauttaan sinä olet vapauttanut meidät synnin orjuudesta

antaessasi hänen syntyä naisesta ja kuolla ristillä;

sinä herätit hänet kuolleista

ja korotit hänet oikealle puolellesi korkeudessa.

[Kaikki   Sinulle olkoon kunnia ja ylistys ikuisesti.]

Hänen kauttaan sinä olet lähettänyt

pyhän ja eläväksitekevän Henkesi meidän yllemme,

ja tehnyt meistä omaa kansaasi.

[Kaikki   Sinulle olkoon kunnia ja ylistys ikuisesti.]

Tähän voidaan liittää lyhyt ajankohdan mukaan vaihtuva prefaatio

Siksi me yhdessä enkeleiden ja arkkienkeleiden

ja koko taivaan joukon kanssa

julistamme sinun suuren nimesi kunniaa

sinua ikuisesti ylistäen ja sanoen:

Kaikki          Pyhä, pyhä, pyhä

Herra Jumala kaikkivaltias,

taivas ja maa on täynnä kirkkauttasi.

Hoosianna korkeuksissa.

[Siunattu olkoon hän,

joka tulee Herran nimessä.

Hoosianna korkeuksissa.]

Ota vastaan ylistyksemme, taivaallinen Isä,

Poikasi Jeesuksen Kristuksen Pelastajamme kautta,

hänen, jonka esimerkkiä seuraten

ja käskyä totellen me pyydämme:

anna Pyhän Henkesi voimalla

näiden lahjojen, leivän ja viinin,

olla meille hänen ruumiinsa ja verensä;

hänen, joka samana yönä jona hänet kavallettiin,

otti leivän ja kiitti sinua,

mursi sen ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen:

Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini,

joka annetaan teidän puolestanne.

Tehkää se minun muistokseni.

[Kaikki   Sinulle olkoon kunnia ja ylistys ikuisesti.]

Samoin hän aterian jälkeen

otti maljan ja kiitti sinua

ja antoi sen heille sanoen:

Ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki.

Tämä malja on uusi liitto minun veressäni,

joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksiantamiseksi.

Niin usein kuin te siitä juotte,

tehkää se minun muistokseni.

[Kaikki   Sinulle olkoon kunnia ja ylistys ikuisesti.]

Siksi, taivaallinen Isä,

me muistamme hänen kertakaikkista uhriaan

ristinpuulla;

me julistamme hänen voimallista ylösnousemustaan

ja kunniakasta taivaaseen astumistaan;

me odotamme sinun valtakuntasi tulemista

ja tämän leivän ja tämän maljan nauttien

vietämme ateriaa Poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme muistoksi.

Käytetään jotakin näistä neljästä akklamaatiosta

[Suuri on uskon salaisuus:]

Kaikki          Kristus on kuollut:

Kristus on ylösnoussut:

Kristus tulee takaisin.

(tai)

[Ylistys sinulle, Herra Jeesus:]

Kaikki          Kuolemalla sinä kukistit kuolemamme.

ylösnousemalla sinä uudistit elämämme:

tule, Herra Jeesus, kunniassasi.

(tai)

[Kristus on elämän leipä:]

Kaikki         Niin usein, kuin me syömme tätä leipää

ja juomme tästä maljasta,

me julistamme sinun kuolemaasi,

Herra Jeesus,

kunnes kerran tulet kunniassa.

(tai)

[Jeesus Kristus on Herra:]

Kaikki         Herra, ristisi ja ylösnousemuksesi kautta

sinä olet vapauttanut meidät.

Sinä olet maailman Vapahtaja.

Ota vastaan hänen, meidän suuren ylipappimme kautta

tämä kiitos- ja ylistysuhrimme,

ja kun me edessäsi, Kuningas ja Herra,

syömme ja juomme nämä pyhät lahjasi,

uudista meidät Hengelläsi

anna uutta intoa rakkaudestasi

ja yhdistä meidät Poikasi Jeesuksen Kristuksen

meidän Herramme ruumiiseen.

[Kaikki   Sinulle olkoon kunnia ja ylistys ikuisesti.]

Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä,

Pyhän Hengen yhteydessä,

yhdessä kaikkien kanssa,
jotka seisovat edessäsi maan päällä ja taivaassa,

me palvomme sinua kaikkivaltias Isä,

ja laulamme ikuista ylistystä:

Kaikki         Ylistys, kunnia, kirkkaus ja mahti

on sinun aina ja ikuisesti.

Aamen.

Jumalanpalvelus jatkuu Isä Meidän -rukouksella.

Rukous B

Laajempi prefaatio korvaa kaikki osat ehtoollisvuorolaulun ja Sanctuksen välillä.

Herra olkoon teidän kanssanne

Kaikki         niin myös sinun henkesi kanssa.

(tai)

Herra on täällä.

Kaikki   Hänen Henkensä on meidän kanssamme.

Ylentäkää sydämenne.

Kaikki         Ylennämme sen Herran puoleen.

Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme.

Kaikki         Niin on oikein ja arvollista.

Isä, me kiitämme ja ylistämme sinua

rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

elävän Sanasi kautta,

jonka kautta olet luonut kaiken

ja jonka lähetit suuressa hyvyydessäsi Vapahtajaksemme.

Hän tuli lihaksi Pyhästä Hengestä;

Poikasi, joka syntyi autuaasta Neitsyestä,

hän asui maan päällä ja kulki keskellämme;

hän levitti kätensä ristillä ottaakseen meidät vastaan,

kuolemallaan hän voitti kuoleman meidän puolestamme

ja ylösnousemuksellaan hän avasi meille tien uuteen elämään;

niin hän täytti tahtosi ja hankki sinulle voitollaan pyhän kansan.

Tähän voidaan liittää lyhyt ajankohdan mukaan vaihtuva prefaatio

Siksi me yhdessä enkeleiden ja arkkienkeleiden

ja koko taivaan joukon kanssa

julistamme sinun suuren nimesi kunniaa

sinua ikuisesti ylistäen ja sanoen:

Kaikki        Pyhä, pyhä, pyhä

Herra Jumala kaikkivaltias,

taivas ja maa on täynnä kirkkauttasi.

Hoosianna korkeuksissa.

[Siunattu olkoon hän,
joka tulee Herran nimessä.

Hoosianna korkeuksissa.]

Herra, sinä olet pyhä, kaiken pyhyyden lähde;

anna Pyhän Henkesi voimalla

ja pyhän tahtosi mukaan

näiden lahjojen, leivän ja viinin,

olla meille Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri;

hänen, joka samana yönä jona hänet kavallettiin,

otti leivän ja kiitti sinua,

hän mursi sen ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen:

Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini,

joka annetaan teidän puolestanne.

Tehkää se minun muistokseni.

Samoin hän aterian jälkeen

otti maljan ja kiitti sinua

ja antoi sen heille sanoen:

Ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki.

Tämä malja on uusi liitto minun veressäni,

joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksiantamiseksi.

Niin usein kuin te siitä juotte,

tehkää se minun muistokseni.

Käytetään jotakin näistä neljästä akklamaatiosta

[Suuri on uskon salaisuus:]

Kaikki         Kristus on kuollut:

Kristus on ylösnoussut:

Kristus tulee takaisin.

(tai)

[Kiitos sinulle, Herra Jeesus:]

Kaikki          Kuolemalla sinä kukistit kuolemamme.

ylösnousemalla sinä uudistit elämämme:

tule, Herra Jeesus, kunniassasi.

(tai)

[Kristus on elämän leipä:]

Kaikki         Niin usein, kuin me syömme tätä leipää

ja juomme tästä maljasta,

me julistamme sinun kuolemaasi,

Herra Jeesus,

kunnes kerran tulet kunniassa.

(tai)

[Jeesus Kristus on Herra:]

Kaikki         Herra, ristisi ja ylösnousemuksesi kautta

sinä olet vapauttanut meidät.

Sinä olet maailman Vapahtaja.

Ja niin, Isä, muistaen hänen ristinkuolemaansa,

hänen täydellistä, kertakaikkista uhriaan koko maailman syntien puolesta;

iloiten hänen voitokkaasta ylösnousemuksestaan ja kunniakkaasta taivaaseenastumisestaan

ja odottaen hänen tulemistaan kunniassaan,

me vietämme riemuiten tätä lunastuksemme muistoa.

Me annamme sinulle tämän ylistys- ja kiitosuhrimme

ja tuomme eteesi tämän leivän ja maljan

ja kiitämme sinua siitä,

että olet katsonut meidät kelvollisiksi

seisomaan edessäsi ja palvelemaan sinua.

Lähetä Pyhä Henkesi kansasi ylle

ja kokoa yhteen valtakunnassasi

kaikki ne, jotka tämän yhden leivän

ja yhden maljan jakavat,

niin, että yhdessä [N:n ja] kaikkien pyhien kanssa

saisimme sinua ikuisesti kiittää ja ylistää

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta;

hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä

kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä,

Pyhän Hengen yhteydessä,

kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.

iankaikkisesti.

Kaikki   Aamen.

Jumalanpalvelus jatkuu Isä Meidän -rukouksella.

Rukous C

Herra olkoon teidän kanssanne

Kaikki         niin myös sinun henkesi kanssa.

(tai)

Herra on täällä.

Kaikki   Hänen Henkensä on meidän kanssamme.

Ylentäkää sydämenne.

Kaikki         Ylennämme sen Herran puoleen.

Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme.

Kaikki         Niin on oikein ja arvollista.

Totisesti on oikein ja arvollista,

meidän velvollisuutemme ja ilomme

että me kiitämme ja ylistämme sinua

aina ja kaikkialla

pyhä Isä, taivaallinen Kuningas,

kaikkivaltias ja ikuinen Jumala,

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Tähän voidaan liittää lyhyt ajankohdan mukaan vaihtuva prefaatio

[tai käyttää seuraavaa silloin, kun ajankohdan mukaan vaihtuvaa prefaatiota ei ole tarjolla

Sillä hän on suuri ylipappimme,

joka on vapauttanut meidät synneistämme

ja tehnyt meistä kuninkaallista papistoa sinulle,

Jumalamme ja Isämme.]

Siksi me yhdessä enkeleiden ja arkkienkeleiden

ja koko taivaan joukon kanssa

julistamme sinun suuren nimesi kunniaa

sinua ikuisesti ylistäen ja sanoen:

Kaikki        Pyhä, pyhä, pyhä

Herra Jumala kaikkivaltias,

taivas ja maa on täynnä kirkkauttasi.

Hoosianna korkeuksissa.

[Siunattu olkoon hän,
joka tulee Herran nimessä.

Hoosianna korkeuksissa.]

Sinulle olkoon kaikki kunnia, taivaallinen Isämme,

joka hyvyydessäsi armahdit meitä

ja annoit ainoan Poikasi Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen

kärsimään kuoleman ristillä meidän lunastukseksemme.

Hän antoi kertakaikkisesti itsensä uhrilahjaksi ja kantoi

täyden, täydellisen ja riittävän uhrin, uhrilahjan sekä sovituksen koko maailman synneistä;

hän asetti kallisarvoisen kuolemansa ikuisen muiston vieton ja pyhässä evankeliumissaan käski meitä sitä viettämään aina siihen saakka, kunnes hän jälleen tulee.

Kuule meitä, armollinen Isä, kun me nöyrästi rukoilemme

ja anna Pyhän Henkesi voimalla meidän,

jotka otamme vastaan nämä luomistyösi lahjat,

tämän leivän ja tämän viinin,

Poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän Vapahtajamme pyhän asetuksen mukaan,

hänen kuolemaansa ja kärsimystään muistaen

tulla osallisiksi hänen pyhästä ruumiistaan ja verestään;

hänen, joka samana yönä jona hänet kavallettiin,

otti leivän ja kiitti sinua,

hän mursi sen ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen:

Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini,

joka annetaan teidän puolestanne.

Tehkää se minun muistokseni.

Samoin hän aterian jälkeen

otti maljan ja kiitti sinua

ja antoi sen heille sanoen:

Ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki.

Tämä malja on uusi liitto minun veressäni,

joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksiantamiseksi.

Niin usein kuin te siitä juotte,

tehkää se minun muistokseni.

Käytetään jotakin näistä neljästä akklamaatiosta

[Suuri on uskon salaisuus:]

Kaikki         Kristus on kuollut:

Kristus on ylösnoussut:

Kristus tulee takaisin.

(tai)

[Kiitos sinulle, Herra Jeesus:]

Kaikki          Kuolemalla sinä kukistit kuolemamme.

ylösnousemalla sinä uudistit elämämme:

tule, Herra Jeesus, kunniassasi.

(tai)

[Kristus on elämän leipä:]

Kaikki         Niin usein, kuin me syömme tätä leipää

ja juomme tästä maljasta,

me julistamme sinun kuolemaasi,

Herra Jeesus,

kunnes kerran tulet kunniassa.

(tai)

[Jeesus Kristus on Herra:]

Kaikki         Herra, ristisi ja ylösnousemuksesi kautta

sinä olet vapauttanut meidät.

Sinä olet maailman Vapahtaja.

Sen tähden, Herra ja taivaallinen Isä,

me rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen

kallista kuolemaa ja kärsimystä,

voitokasta ylösnousemusta

ja kunniakasta taivaaseen astumistaan muistaen

kannamme sinulle hänen kauttaan tämän kiitos- ja ylistysuhrimme.

Anna meidän ja koko kirkkosi

hänen ansioittensa ja kuolemansa kautta

sekä uskossa hänen verensä voimaan

saada anteeksi syntimme

ja ottaa vastaan kaikki hänen kärsimyksensä hedelmät.

Vaikka olemme moninaisten syntiemme vuoksi arvottomia

antamaan sinulle mitään uhria,

rukoilemme silti, että ottaisit vastaan sen palveluksen,

joka sinulle kuuluu ja joka meidän tulee antaa.

Äläkä arvioi ansioitamme,

vaan anna anteeksi rikkomuksemme,

ja täytä meidät kaikki,

jotka tähän pyhään ehtoolliseen osallistumme,

sinun armollasi ja taivaallisella siunauksellasi;

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä

Pyhän Hengen yhteydessä,

kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä

kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.

Kaikki   Aamen.

Jumalanpalvelus jatkuu Isä Meidän -rukouksella.

Rukous D

Herra olkoon teidän kanssanne

Kaikki         niin myös sinun henkesi kanssa.

(tai)

Herra on täällä.

Kaikki   Hänen Henkensä on meidän kanssamme.

Ylentäkää sydämenne.

Kaikki         Ylennämme sen Herran puoleen.

Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme.

Kaikki         Niin on oikein ja arvollista.

Kaikkivaltias Jumala, joka olet hyvä Isä meille kaikille,

sinä katsot maailmasi puoleen.

Rakkaudessasi sinä annoit meille Poikasi Jeesuksen

pelastamaan meidät synnistä ja kuolemasta.

Sanasi kuuluu kautta maailman ja kutsuu meitä kotiin,

siihen kaupunkiin, jossa enkelit laulavat ylistystäsi.

Heidän kanssaan me liitymme taivaalliseen lauluun:

Kaikki        Pyhä, pyhä, pyhä

Herra Jumala kaikkivaltias,

taivas ja maa on täynnä kirkkauttasi.

Hoosianna korkeuksissa.

[Siunattu olkoon hän,
joka tulee Herran nimessä.

Hoosianna korkeuksissa.]

Kaikkien ihmisten Isä,

me kiitämme sinua kaikista lahjoista,

jotka tulevat taivaasta.

Jeesus tuli pimeyteen sinun valonasi.

Hän puhui toivon sanoja,

hän oli uskon merkkinä,

hän kosketti rakastaen niitä,

joita muut pitivät saastaisina,

ja pesi puhtaiksi syylliset.

Tämä on hänen kertomuksensa.

Kaikki          Tämä on meidän laulumme:

Hoosianna korkeuksissa.

Väkijoukot tulivat katsomaan Poikaasi,

ja kuitenkin lopulta kääntyivät häntä vastaan.

Sinä yönä, jona hänet kavallettiin,

hän kokoontui pöytään ystäviensä kanssa

juhlimaan kansasi vapautta.

Tämä on hänen kertomuksensa.

Kaikki          Tämä on meidän laulumme:

Hoosianna korkeuksissa.

Jeesus kiitti sinua, Isä, ruoasta;

Hän otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi:

Tämä on minun ruumiini,

joka on annettu teidän kaikkien puolesta.

Jeesus kiitti sitten viinistä;

Hän otti maljan, antoi sen ja sanoi:

Tämä on minun vereni,

joka vuodatetaan teidän puolestanne

syntien anteeksiantamiseksi.

Tehkää se minun muistokseni.

Tämä on meidän kertomuksemme.

Kaikki          Tämä on meidän laulumme:

Hoosianna korkeuksissa.

Siksi, Isä, me tämän leivän ja tämän maljan nauttimalla

ylistämme ristiä,

jolla hän kuoli vapauttaakseen meidät.

Hän haastoi kuoleman nousemalla kuolleista

ja elää sinun kanssasi rukoillakseen meidän

ja koko maailman puolesta.

Tämä on meidän kertomuksemme.

Kaikki          Tämä on meidän laulumme:

Hoosianna korkeuksissa.

Lähetä meille nyt Henkesi

että me näissä lahjoissa voisimme nauttia Kristuksen

avoimin silmin ja sydämet innosta hehkuen.

Anna meidän ja kaikkien, jotka tämän ruoan jakavat,

antaa elämämme sinun käyttöösi

ja kerran saapua taivaalliselle juhla-ateriallesi,

jossa koko luomakunta palvoo sinua,

Isä ja Poika ja Pyhä Henki:

Kaikki         Ylistys, kunnia, kirkkaus ja mahti

on sinun aina ja ikuisesti.

Aamen.

Jumalanpalvelus jatkuu Isä Meidän -rukouksella.

Rukous E

Herra olkoon teidän kanssanne

Kaikki         niin myös sinun henkesi kanssa.

(tai)

Herra on täällä.

Kaikki   Hänen Henkensä on meidän kanssamme.

Ylentäkää sydämenne.

Kaikki         Ylennämme sen Herran puoleen.

Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme.

Kaikki         Niin on oikein ja arvollista.

Tätä seuraa laajempi prefaatio tai seuraava

Isä, sinä loit maailman ja rakastat luotujasi.

Sinä annoit Poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän Pelastajaksemme.

Hän on kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan
vapauttanut meidät synnistä ja kuolemasta.

Sen tähden me kiitämme ja ylistämme sinua iloisin mielin

yhdessä kaikkien pyhien ja enkelien kanssa ja sanomme:

Kaikki        Pyhä, pyhä, pyhä

Herra Jumala kaikkivaltias,

taivas ja maa on täynnä kirkkauttasi.

Hoosianna korkeuksissa.

[Siunattu olkoon hän,
joka tulee Herran nimessä.

Hoosianna korkeuksissa.]

Me kiitämme ja ylistämme sinua, rakastava Isä,

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

ja pyydämme hänen käskyään seuraten:

lähetä Pyhä Henkesi,

että murrettu leipä ja vuodatettu viini

olisi meille rakkaan Poikasi ruumis ja veri.

Sinä yönä, ennen kuin hän kuoli,
hän nautti aterian ystäviensä kanssa.

Hän otti leivän ja kiitti sinua.

Hän mursi leivän, antoi sen heille ja sanoi:

Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini,

joka annetaan teidän puolestanne.

Tehkää se minun muistokseni.

Kun ateria oli päättynyt, hän otti viinimaljan.

Hän kiitti sinua jälleen, antoi sen heille ja sanoi:

Ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki.

Tämä malja on uusi liitto minun veressäni,

joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksiantamiseksi.

Niin usein kuin te siitä juotte,

tehkää se minun muistokseni.

Sen tähden, Isä, me muistamme kaikkea,

mitä Jeesus teki,

hänessä me rukoilemme

luottaen hänen kertakaikkiseen uhriinsa ristinpuussa.

Me tuomme eteesi elämän leivän ja pelastuksen maljan

ja julistamme hänen kuolemaansa ja ylösnousemustaan,

kunnes hän tulee kunniassaan.

Käytetään jotakin näistä neljästä akklamaatiosta

[Suuri on uskon salaisuus:]

Kaikki         Kristus on kuollut:

Kristus on ylösnoussut:

Kristus tulee takaisin.

(tai)

[Kiitos sinulle, Herra Jeesus:]

Kaikki          Kuolemalla sinä kukistit kuolemamme.

ylösnousemalla sinä uudistit elämämme:

tule, Herra Jeesus, kunniassasi.

(tai)

[Kristus on elämän leipä:]

Kaikki         Niin usein, kuin me syömme tätä leipää

ja juomme tästä maljasta,

me julistamme sinun kuolemaasi,

Herra Jeesus,

kunnes kerran tulet kunniassa.

(tai)

[Jeesus Kristus on Herra:]

Kaikki         Herra, ristisi ja ylösnousemuksesi kautta

sinä olet vapauttanut meidät.

Sinä olet maailman Vapahtaja.

Kaiken elämän Herra,

auta meitä tekemään yhdessä työtä aina siihen päivään saakka,

jolloin sinun valtakuntasi tulee

ja oikeus ja armo toteutuvat kaikessa maailmassa.

Katso suosiollisesti kansasi puoleen,

kokoa meidät rakastavaan syleilyysi

ja tuo meidät yhdessä [N:n ja] kaikkien pyhien kanssa

taivaalliseen juhlapöytääsi.

Kristuksen kautta, Kristuksen kanssa ja Kristuksessa

Pyhän Hengen yhteydessä,

kuuluu sinulle kaikki kunnia ja kirkkaus, rakastava Isä,

iankaikkisesti.

Kaikki   Aamen.

Jumalanpalvelus jatkuu Isä Meidän -rukouksella.

Rukous F

Herra olkoon teidän kanssanne

Kaikki         niin myös sinun henkesi kanssa.

(tai)

Herra on täällä.

Kaikki          Hänen Henkensä on meidän kanssamme.

Ylentäkää sydämenne.

Kaikki         Ylennämme sen Herran puoleen.

Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme.

Kaikki         Niin on oikein ja arvollista.

Herra, totuuden Jumala,

sinä olet arvollinen

saamaan kaiken kiitoksemme ja ylistyksemme,

sillä suusi henkäyksellä ja sanasi voimalla

on kaikki oleva saanut elämän.

Sinä loit meidät omaksi kuvaksesi

ja asetit meidät paratiisin puutarhaan.

Ja vaikka me poikkesimme tieltäsi ja kapinoimme,

sinä et hylännyt omiasi.

Yhä uudelleen sinä vedit meitä armoliittoosi.

Sinä annoit kansallesi lain

ja opetit meitä profeettojen kautta

etsimään oikeuden, armon ja rauhan valtakuntaasi.

Silmämme etsivät valtakuntasi merkkejä maan päällä

ja suumme toistaa enkelien taivallista laulua

sinua ikuisesti ylistäen ja sanoen:

Kaikki        Pyhä, pyhä, pyhä

Herra Jumala kaikkivaltias,

taivas ja maa on täynnä kirkkauttasi.

Hoosianna korkeuksissa.

[Siunattu olkoon hän,
joka tulee Herran nimessä.

Hoosianna korkeuksissa.]

Herra Jumala, sinä olet pyhistä pyhin,

joka istut ihmeellisellä valtaistuimellasi kirkkaudessa,

ja kuitenkin Poikasi Jeesuksen Kristuksen tulemisessa

paljastat rakkautesi voiman,

joka tulee täydelliseksi inhimillisessä heikkoudessamme.

[Kaikki          Aamen. Herra, me uskomme.]

Ottaen meidän ihmisyytemme,

Jeesus näytti meille pelastuksen tien;

rakastaen meitä loppuun asti,

hän antoi itsensä kuolemaan meidän puolestamme;

kuolemalla omiensa puolesta

hän vapautti meidät synnin siteistä,

jotta me voisimme nousta

ja hallita hänen kanssaan kirkkaudessa.

[Kaikki          Aamen. Herra, me uskomme.]

Sinä yönä,

jona hän antoi itsensä meidän kaikkien puolesta

hän otti leivän ja kiitti sinua,

hän mursi sen ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen:

Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini,

joka annetaan teidän puolestanne.

Tehkää se minun muistokseni.

[Kaikki   Aamen. Herra, me uskomme.]

Samoin hän aterian jälkeen

otti maljan ja kiitti sinua

ja antoi sen heille sanoen:

Ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki.

Tämä malja on uusi liitto minun veressäni,

joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksiantamiseksi.

Niin usein kuin te siitä juotte,

tehkää se minun muistokseni.

[Kaikki   Aamen. Herra, me uskomme.]

Niin me julistamme hänen ristinkuolemaansa,

ja riemullisesti vietämme hänen ylösnousemustaan,

jolla hän mursi haudan teljet,

ja iloitsemme siitä,

että hän hallitsee oikealla puolellasi korkeudessa

ja odotamme hänen paluutaan kunniassa.

[Kaikki         Aamen. Tule, Herra Jeesus.]

Me muistamme hänen kertakaikkista täydellistä uhriaan meidän lunastuksemme tähden ja pyydämme:

anna Isä Pyhän Henkesi kautta näiden luomistyösi lahjojen

olla meille Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri;

muovaa meistä Kristuksen kaltaisia

ja tee meistä täydellinen uhrilahja edessäsi.

[Kaikki         Aamen. Tule, Pyhä Henki.]

Katso suopeasti kansasi puoleen

ja kuule armossasi sydäntemme syvin kaipaus.

Siunaa koko maanpiiri,

paranna sairaat,

päästä sorretut vapauteen

ja täytä kirkkosi voimalla korkeudesta.

[Kaikki         Aamen. Tule, Pyhä Henki.]

Kokoa kansasi maan ääristä

nauttimaan yhdessä [N:n ja] kaikkien pyhien kanssa

valtakuntasi juhlapöydässä,

jossa uusi luomistyö tulee täydelliseksi

Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa;

hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä

Pyhän Hengen yhteydessä,

kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.

Kaikki         Aamen.

Jumalanpalvelus jatkuu Isä Meidän -rukouksella.

Rukous G

Herra olkoon teidän kanssanne

Kaikki         niin myös sinun henkesi kanssa.

(tai)

Herra on täällä.

Kaikki   Hänen Henkensä on meidän kanssamme.

Ylentäkää sydämenne.

Kaikki         Ylennämme sen Herran puoleen.

Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme.

Kaikki         Niin on oikein ja arvollista.

Kiitetty olet sinä, Herra Jumala,

meidän valomme ja pelastuksemme;

sinulle olkoon kunnia ja ylistys ikuisesti.

Sinä olet alusta alkaen luonut kaiken

ja ylistyksesi hiljainen laulu kaikuu kaikessa luomassasi.

Kun aika oli täyttynyt, sinä loit meidät kuvaksesi,

koko luomakunnan kruunuksi.

Sinä annat meille elämän hengen,

sinä annat meille puheen,

niin, että me yhdessä enkeleiden ja arkkienkeleiden

ja kaikkien taivaan voimien kanssa

voimme löytää sävelen, jolla laulaa sinun ylistystäsi:

Kaikki        Pyhä, pyhä, pyhä

Herra Jumala kaikkivaltias,

taivas ja maa on täynnä kirkkauttasi.

Hoosianna korkeuksissa.

[Siunattu olkoon hän,
joka tulee Herran nimessä.

Hoosianna korkeuksissa.]

Herra, kuinka ihmeellisiä ovatkaan sinun kättesi työt.

Niin kuin äiti hellästi kokoaa lapsensa,

niin sinä suljet kansasi syleilyysi.

Sinun rakkautesi pysyi lujana silloinkin,

kun lapsesi kääntyivät pois sinusta ja kapinoivat.

Heidän joukostaan sinä nostit Jeesuksen, Pelastajamme, Marian pojan,

jotta hän olisi se elävä leipä,

joka tyydyttää kaiken ihmisten nälän.

Hän antoi henkensä syntisten puolesta

ja levitti kätensä ristille rakkaudella,

joka on kuolemaa voimakkaampi.

Sinä yönä, ennen kuolemaansa,

hän kävi pöytään ystäviensä kanssa.

Hän otti leivän ja kiitti sinua.

Hän mursi sen ja antoi heille sanoen:

Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini,

joka annetaan teidän puolestanne.

Tehkää se minun muistokseni.

Aterian lopulla hän otti viinimaljan,

kiitti sinua ja sanoi:

Ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki.

Tämä malja on uusi liitto minun veressäni,

joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksiantamiseksi.

Niin usein kuin te siitä juotte,

tehkää se minun muistokseni.

Käytetään jotakin näistä neljästä akklamaatiosta

[Suuri on uskon salaisuus:]

Kaikki         Kristus on kuollut:

Kristus on ylösnoussut:

Kristus tulee takaisin.

(tai)

[Kiitos sinulle, Herra Jeesus:]

Kaikki          Kuolemalla sinä kukistit kuolemamme.

ylösnousemalla sinä uudistit elämämme:

tule, Herra Jeesus, kunniassasi.

(tai)

[Kristus on elämän leipä:]

Kaikki         Niin usein, kuin me syömme tätä leipää

ja juomme tästä maljasta,

me julistamme sinun kuolemaasi,

Herra Jeesus,

kunnes kerran tulet kunniassa.

(tai)

[Jeesus Kristus on Herra:]

Kaikki         Herra, ristisi ja ylösnousemuksesi kautta

sinä olet vapauttanut meidät.

Sinä olet maailman Vapahtaja.

Isä, me rukoilemme sinua vedoten

hänen kertakaikkiseen uhriinsa ristinpuulla;

Me muistamme hänen kuolemaansa

ja nousemistaan ylös kirkkauteen,

ja iloitsemme siitä,

että hän rukoilee puolestamme oikealla puolellasi.

Vuodata Pyhä Henkesi,

kun kannamme eteesi nämä luomakuntasi lahjat;

anna niiden olla meille rakkaan Poikasi ruumis ja veri.

Muovaa meistä Kristuksen kaltaisia,

kun syömme ja juomme näitä pyhiä lahjoja edessäsi,

ja rakenna meistä siten elävä temppeli kunniaksesi.

[Muista, Herra, kirkkoasi kaikissa maissa.

Näytä sen ykseys, suojele sen uskoa,

ja varjele se rauhassa …]

Saata meidät viimein

yhdessä [N:n ja] kaikkien pyhien kanssa

näkemään se ikuisen kirkkautesi loisto,

jota varten olet meidät luonut;

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Hänen kanssaan, hänen kauttaan ja hänessä,

yhdessä kaikkien kanssa,

jotka seisovat edessäsi maan päällä ja taivaassa,

me palvomme sinua kaikkivaltias Isä

ja laulamme ikuista ylistystä:

Kaikki          Ylistys, kunnia, kirkkaus ja mahti

on sinun aina ja ikuisesti.

Aamen.

Jumalanpalvelus jatkuu Isä Meidän -rukouksella.

Rukous H

Herra olkoon teidän kanssanne

Kaikki         niin myös sinun henkesi kanssa.

(tai)

Herra on täällä.

Kaikki   Hänen Henkensä on meidän kanssamme.

Ylentäkää sydämenne.

Kaikki         Ylennämme sen Herran puoleen.

Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme.

Kaikki         Niin on oikein ja arvollista.

Totisesti on oikein ylistää sinua, Isä,

koko luomakunnan Herra;

sinä olet rakkaudessasi luonut meidät itseäsi varten.

Sinä et hylännyt meitä,

kun me käännyimme pois sinusta,

vaan tulit luoksemme Pojassasi.

Kaikki          Sinä syleilit meitä, lapsiasi,

ja otit meidät pöytään syömään kanssasi.

Kristuksessa sinä jaoit elämämme,

että me voisimme elää hänessä ja hän meissä.

Kaikki           Hän levitti kätensä ristille rakkaudessa

ja antoi syntien sovitukseksi täydellisen

uhrin kaikkien puolesta.

Sinä yönä, jona hänet kavallettiin,

hän oli aterialla ystäviensä kanssa.

Hän otti leivän ja kiitti sinua,

hän mursi sen ja antoi heille sanoen:

Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini,

joka annetaan teidän puolestanne.

Tehkää se minun muistokseni.

Kaikki          Isä, me teemme tämän hänen muistokseen:

hänen ruumiinsa on elämän leipä.

Aterian lopulla hän otti viinimaljan,

kiitti sinua ja sanoi:

Ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki.

Tämä malja on uusi liitto minun veressäni,

joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksiantamiseksi.

Tehkää se minun muistokseni.

Kaikki          Isä, me teemme tämän hänen muistokseen:

hän vuodatti verensä kaikkien puolesta.

Me julistamme hänen kuolemaansa ja juhlimme hänen voitokasta ylösnousemistaan ja pyydämme:

lähetä Pyhä Henkesi niin, että tämä leipä ja tämä viini

olisi meille rakkaan Poikasi ruumis ja veri.

Kaikki          Me syömme ja juomme näitä pyhiä lahjoja ja pyydämme:

yhdistä meidät Kristuksessa,

ylösnousseessa Herrassamme.

Me kannamme sinulle tämän ylistysuhrin

yhdessä koko kirkkosi kanssa kaikkialla maailmassa

ja liitymme taivaan ikuiseen lauluun:

Kaikki          Pyhä, pyhä, pyhä

Herra Jumala kaikkivaltias,

taivas ja maa on täynnä kirkkauttasi.

Hoosianna korkeuksissa.

Jumalanpalvelus jatkuu Isä Meidän -rukouksella.