Hautauspalvelus

Hautauspalvelus

Rakenne

    Kokoontuminen

[Lauseet]

Johdanto

[Rukous]

[Rippi]

Kollehta

    Lukukappaleet ja saarna

    Esirukoukset

    Jumalan haltuun uskominen ja hyvästeleminen

    Siunaussanat

    Lähettäminen

Katso huomautukset toisaalta.

Hautauspalvelus

¶         Kokoontuminen

Pappi voi olla vastaanottamassa arkkua (katso huomautus 7). Voidaan lukea yksi tai useampi raamatunlause.

Jeesus sanoo: »Minä olen ylösnousemus ja elämä.  Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.»

Joh. 11:25,26

Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Room 8:38,39

Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla.

1. Tes. 4:14,17b,18

Emme me ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan emmekä voi viedä mitään täältä pois.

Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi!

1. Tim. 6:7; Job 1:21b

Herran armoa on se, että vielä elämme, hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi,suuri on hänen uskollisuutensa.

Val. 3:22,23

Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen.

Matt. 5:4

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

Joh. 3:16

Johdanto

Palveluksen toimittaja sanoo

Kokoonnumme Jeesuksen Kristuksen nimessä,

hänen, joka kuoli ja nousi Isän Jumalan kunniaan.

Armo ja rauha olkoon teidän kanssanne.

Palveluksen toimittaja johdattaa palvelukseen käyttäen näitä tai muita sopivia sanoja

Olemme kokoontuneet tänään

muistamaan Jumalan edessä

veljeämme/sisartamme N:a;

kiittämään hänen elämästään

ja uskomaan hänet Jumalan,

armollisen pelastajamme ja tuomarimme haltuun;

siunaamaan hänen ruumiinsa haudan lepoon / tuhkattavaksi

ja lohduttamaan toinen toistamme surussamme.

Palveluksen toimittaja lausuu jonkin seuraavista rukouksista

Kaiken lohdutuksen Jumala,

Poikasi Jeesus Kristus itki liikutuksesta

ystävänsä Lasaruksen haudalla.

Katso armossasi lastesi puoleen heidän surussaan;

valaise murheelliset sydämemme toivolla

ja vahvista meitä uskon lahjalla

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Kaikki   Aamen.

(tai)

Kaikkivaltias Jumala,

sinä tuomitset meidät loppumattomassa armossasi
ja oikeudenmukaisuudessasi

ja rakastat kaikkea luomaasi.

Muuta armossasi kuoleman pimeys

uuden elämän aamunkoitoksi,

ja eron tuska taivaan iloksi;

Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Kaikki   Aamen.

Voidaan laulaa virsi.

Voidaan pitää lyhyt muistopuhe (katso huomautus 4).

Rippi

Näitä tai vastaavia sanoja voidaan käyttää johdantona synnintunnustukseen

Me olemme taivaallisen Isän lapsia.

Rukoilkaamme häneltä anteeksiantoa,

sillä hän on laupias ja armollinen.

Voidaan viettää hetken hiljaisuus.

Voidaan käyttää näitä sanoja

Armollinen Jumala,

me tunnustamme, että olemme kaikki syntisiä.

Me käännymme pois pahasta,

mitä olemme ajatelleet ja sanoneet ja tehneet,

ja tiedostamme myös hyvän,

minkä olemme jättäneet tekemättä.

Anna meille

puolestamme kuolleen Jeesuksen tähden

anteeksi kaikki mennyt

ja auta meitä elämään joka päivä

Herramme Kristuksen valossa.

Kaikki   Aamen.

(tai)

Herra armahda.

Kaikki          Herra armahda.

Kristus armahda.

Kaikki          Kristus armahda.

Herra armahda.

Kaikki          Herra armahda.

Palveluksen toimittaja voi sanoa

Antakoon Jumala, Isämme,
meille syntimme anteeksi

ja johtakoon meidät valtakuntansa ikuiseen iloon,

jossa tomu ja tuhka eivät saa hallita.

Kaikki          Aamen.

Kollehta

Palveluksen toimittaja kutsuu kirkkokansaa rukoilemaan, vietetään hetken hiljaisuus, jonka jälkeen palveluksen toimittaja lausuu tämän tai jonkun toisen sopivan kollehtarukouksen

Armollinen Isä,

kuule rukouksemme ja lohduta meitä;

uudista uskomme Poikaasi,

joka sinun voimastasi nousi kuolleista;

vahvista uskoamme siihen,

että kaikki, jotka ovat Kristuksen rakkaudessa kuolleet,

pääsevät osallisiksi hänen ylösnousemukseensa;

hänen, joka elää ja hallitsee yhdessä sinun kanssasi

Pyhän Hengen yhteydessä,

Jumala, iankaikkisesti.

Kaikki          Aamen.

Lukukappaleet ja saarna

Voidaan lukea lukukappale Vanhasta tai Uudesta Testamentista.

Tätä tai jotakin toista psalmia tai kiitosvirttä voidaan käyttää (katso huomautus 2)

1         Herra on minun paimeneni;  
ei minulta mitään puutu.

2         Hän vie minut vihreille niityille,  

hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä.

3         Hän virvoittaa minun sieluni,  

hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.

4          Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,

en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani.   

Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi.

5            Sinä katat minulle pöydän

vihollisteni silmien eteen.  

Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,

ja minun maljani on ylitsevuotavainen.

6           Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä,  

ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

Psalmi 23

Luetaan Uuden Testamentin lukukappale (joka voi olla evankeliumi).

Pidetään saarna.

¶    Esirukoukset

Palveluksen toimittaja johtaa yhteisen esirukouksen.

Rukoukset noudattavat yleensä seuraavaa järjestystä:

    Kiitos edesmenneen elämästä

    Rukous surevien puolesta

    Katumusrukoukset (jollei jo käytetty edellä ripissä)

    Pyyntö saada elää iankaikkisessa valossa

Voidaan käyttää tätä muotoa. Tilanteen edellyttäessä vastaukset voidaan jättää käyttämättä, jonka lisäksi palveluksen toimittaja voi myös lukea päätösrukouksen yksin. Katso muita rukouksia toisaalta.

Armon Jumala, elämän Herra,

sinä olet luonut meidät kuvaksesi

heijastamaan totuuttasi ja valoasi:

me kiitämme sinua N:sta,

armosta ja laupeudesta, jonka hän sinulta sai,

kaikesta hyvästä hänen elämässään ja muistoista,

joita tänään vaalimme.

[Me kiitämme sinua erityisesti]

Hiljaisuus

[Herra, ole meille armollinen

Kaikki   kuule meidän rukouksemme.]

Sinä lupasit ikuisen elämän niille,

jotka sinuun uskovat.

Muista suopeasti palvelijaasi N:a

kuten mekin häntä muistamme.

Johda kaikki Kristuksessa lepäävät

valtakuntasi täyteyteen,

jossa synnit on annettu anteeksi,

eikä kuolemaa enää ole.

Hiljaisuus

[Herra, ole meille armollinen

Kaikki   kuule meidän rukouksemme.]

Sinä tuot suuressa voimassasi ilon suruumme

ja elämän kuolemaamme.

Katso armossasi [nimet] ja kaikkien niiden puoleen,

jotka surevat.

Anna heille kärsivällistä uskoa pimeinä aikoina.

Vahvista heitä sinun rakkautesi tuntemisella.

Hiljaisuus

[Herra, ole meille armollinen

Kaikki   kuule meidän rukouksemme.]

Sinä olet lempeä lapsillesi

ja armahdat kaikkia luotujasi.

Paranna muistomme,
jotka kantavat kipua ja epäonnistumista.

Anna meille viisaus ja armo

käyttää oikein jäljellä oleva aikamme maan päällä,

että kääntyisimme Kristuksen puoleen

ja seuraisimme hänen askelissaan ikuisen elämän tietä.

Hiljaisuus

[Herra, ole meille armollinen

Kaikki   kuule meidän rukouksemme.]

Kaikki         Armollinen Jumala,

sinun käsiisi me uskomme kaiken luomasi,

ja riemuitsemme yhdessä

   kaikkien uskollistesi kanssa;

me rukoilemme Pelastajamme
Jeesuksen Kristuksen kautta.

Aamen.

Voidaan rukoilla Isä Meidän -rukous.

Rukoilemme yhdessä niin kuin Pelastajamme on meitä opettanut

Kaikki   Isä meidän, joka olet taivaissa.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi,

myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,

niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta ja voima

ja kunnia iankaikkisesti.

Aamen.

(tai)

Rukoilkaamme uskossa luottavaisin mielin niin kuin Vapahtajamme on meitä opettanut

Kaikki   Isä meidän, joka olet taivaissa.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi

myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä
jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille anteeksi velkamme,

niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta

ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

Aamen.

Voidaan laulaa virsi.

¶   Jumalan haltuun uskominen ja
        hyvästeleminen

Palveluksen toimittaja seisoo arkun äärellä ja voi kutsua muitakin sen ympärille.

Palveluksen toimittaja sanoo

Uskokaamme N Jumalan,

luojamme ja lunastajamme armon haltuun.

Vietetään hetken hiljaisuus.

Palveluksen toimittaja käyttää tätä tai jotakin toista Jumalan haltuun ja armoon uskomisen rukousta

Jumala, luojamme ja lunastajamme,

sinun voimallasi Kristus voitti kuoleman

ja astui kirkkauteen.

Luottaen hänen voittoonsa

ja turvaten hänen lupauksiinsa

me uskomme N:n sinun armoosi

Herramme Jeesuksen nimessä,

hänen, joka kuoli ja elää

ja hallitsee yhdessä sinun kanssasi

iankaikkisesti.

Kaikki        Aamen.

Jos siunaussanoja ei sanota välittömästi samassa pai-kassa osana samaa palvelusta, joitakin osia lähettämisestä voidaan käyttää tässä kohden.

¶    Siunaussanat

Raamatunlauseita voidaan käyttää.

Palveluksen toimittaja lausuu

joko

Anteeksiantava ja laupias on Herra.

Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri.

Niin kuin isä armahtaa lapsiaan,

niin armahtaa Herra niitä,
jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.

Hän tuntee meidät ja tietää meidän alkumme,

muistaa, että olemme maan tomua.

Ihmisen elinaika on niin kuin ruohon:

kuin kedon kukka hän kukoistaa,

ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole

eikä hänen asuinsijansa häntä tunne.

Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan,

se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.

Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa.

(tai)

Me elämme vain vähän aikaa.

Kuin kukka me kukoistamme ja kuihdumme,

olemme kohta poissa, kuin varjo.

Keskellä elämääkin olemme kuolemassa.

Kenen puoleen voimme kääntyä pyytämään apua,

paitsi sinun, oikeudenmukainen Herra,
jonka olemme synneillämme vihastuttaneet?

Ja niin, Herra kaikkein pyhin Jumala,
kaikkein väkevin Herra,

oi kaikkein pyhin ja armollisin Pelastaja,

päästä meidät ikuisen kuoleman piinasta.

Herra, sinä tunnet sydäntemme salaisuudet,

kuule rukouksemme, oi kaikkein väkevin Jumala,

säästä meidät, kaikkein arvollisin ikuinen tuomari,

äläkä anna meidän kuolemamme hetkellä
sinusta luopua,

oi pyhä ja armollinen Pelastaja.

Palveluksen toimittaja käyttää jotakin seuraavista hautaan siunaamisen sanoista.

Arkkuhautauksessa

Olemme uskoneet veljemme/sisaremme N:n Jumalan armoon,

ja nyt siunaamme hänen ruumiinsa haudan lepoon:

maasta maaksi, tuhkasta tuhkaksi, tomusta tomuksi:

vakaassa ja varmassa ylösnousemuksen toivossa
ikuiseen elämään

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,

joka muuttaa meidän hauraat ruumiimme

hänen kunniallisen ruumiinsa jäseniksi

hänen, joka kuoli, haudattiin
ja nousi ylös meidän tähtemme.

Hänen olkoon kunnia ikuisesti.

Kaikki   Aamen.

(tai)

krematoriolla, jos siunaussanat sanotaan maahan kätkemisen yhteydessä

Olemme uskoneet veljemme/sisaremme N:n Jumalan armoon,

ja annamme nyt hänen ruumiinsa tuhkattavaksi,

kun valmistaudumme maahan kätkemiseen.

Me odotamme ylösnousemuksen täyteyttä,

kun Kristus kokoaa kaikki pyhänsä

hallitsemaan kanssaan ikuisesti kirkkaudessa.

Kaikki   Aamen.

(tai)

krematoriolla, jos siunaussanat sanotaan siellä

Olemme uskoneet veljemme/sisaremme N:n Jumalan armoon,

ja nyt siunaamme hänen ruumiinsa tuhkattavaksi:

maasta maaksi, tuhkasta tuhkaksi, tomusta tomuksi:

vakaassa ja varmassa ylösnousemuksen toivossa
ikuiseen elämään

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,

joka muuttaa meidän hauraat ruumiimme

hänen kunniallisen ruumiinsa jäseniksi

hänen, joka kuoli, haudattiin

ja nousi ylös meidän tähtemme.

Hänen olkoon kunnia ikuisesti.

Kaikki   Aamen.

Lähettäminen

Tähän voi kuulua

    Isä Meidän (jollei rukoiltu aiemmin)

    Nunc Dimittis (Simeonin kiitosvirsi)

    Yksi tai useampi sopiva rukous

    Päätös

Isä Meidän

Rukoilemme yhdessä niin kuin Pelastajamme on meitä opettanut

Kaikki   Isä meidän, joka olet taivaissa.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi,

myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,

niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta ja voima

ja kunnia iankaikkisesti.

Aamen.

(tai)

Rukoilkaamme uskossa luottavaisin mielin niin kuin Vapahtajamme on meitä opettanut

Kaikki   Isä meidän, joka olet taivaissa.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi

myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä
jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille anteeksi velkamme,

niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta

ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

Aamen.

Nunc Dimittis (Simeonin kiitosvirsi)

1         Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä,  
niin kuin olet luvannut.

2         Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi,  

jonka olet kaikille kansoille valmistanut:

3         valon, joka koittaa pakanakansoille,  

kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.

Luuk. 2:29-32

Kunnia Isälle ja Pojalle

ja Pyhälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,

iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Esirukoukset

Voidaan käyttää yhtä tai useampaa seuraavista rukouksista

Kaikki   Taivaallinen Isä,

sinä olet antanut meille

Pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa

oikean uskon ja vakaan toivon.

Vahvista meissä kaikkina elämämme päivinä

tätä uskoa ja toivoa,

että voimme elää niin kuin ne, jotka uskovat

        pyhien yhteyden,

        syntien anteeksiantamisen

        ruumiin ylösnousemisen

        ja iankaikkisen elämän;

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Aamen.

Kaikki   Jumala olkoon päässäni

                ja ymmärryksessäni;

                Jumala olkoon silmissäni

                ja katseessani;

                Jumala olkoon suussani

                ja puheessani;

                Jumala olkoon sydämessäni

                ja ajatuksissani;

                Jumala olkoon lopussani

                ja lähtemisessäni.

                Aamen.

Voimista meitä, Herra,

koko elämämme vaikeiden päivien ajan,

aina siihen saakka,

kunnes varjot kasvavat

ja on tullut ilta,

kiireinen elämä tyyntynyt,

elämän kuume päättynyt

ja meidän työmme on tehty.

Anna meille silloin, Herra, turvallinen sija,

pyhä lepo ja lopullinen rauha;

Kristuksen meidän Herramme kautta.

Kaikki   Aamen.

Päätös

Voidaan käyttää jotakin näistä tai jotakin sopivaa päätöstä

 

Tuokoon Jumala

äärettömässä rakkaudessaan ja armossaan

koko kirkkonsa,

Jeesuksessa Kristuksessa elävät ja kuolleet,

iloiseen ylösnousemukseen

ja ikuisen valtakuntansa täyteyteen.

Kaikki   Aamen.

Antakoon Jumala teille

lohdutuksensa ja rauhansa,

valonsa ja ilonsa,

tässä maailmassa ja tulevassa;

ja siunatkoon teitä kaikkivaltias Jumala,

Isä ja Poika ja Pyhä Henki

nyt ja ikuisesti.

Kaikki   Aamen.

Jumala osoittaa meille elämän tien,
hänen lähellään on ehtymätön ilo
ja hänen oikealla puolellaan ikuinen onni.

vrt. Psalmi 16:11

Hänen, jolla on voima varjella teidät lankeamasta
ja riemun vallitessa asettaa teidät

tahrattomina kirkkautensa eteen,
ainoan Jumalan, hänen, joka on pelastanut meidät
Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta,
hänen on kirkkaus, korkeus, voima ja valta,
ennen aikojen alkua, nyt ja ikuisesti.

Kaikki   Aamen.

Juudas 1:24,25