Jumalanpalvelusjärjestys Yksi

Jumalanpalvelusjärjestys yksi

Rakenne

Seurakunta ja pappi

        tervehtivät toisiaan Herran nimessä

         tunnustavat syntinsä ja saavat vakuutuksen Jumalan anteeksiannosta

        viettävät hetken hiljaisuuden ja rukoilevat kollehtarukouksen

        julistavat Jumalan sanaa ja vastaavat siihen

        rukoilevat kirkon ja maailman puolesta

        liittyvät rauhantervehdykseen

        kattavat pöydän

        rukoilevat ehtoollisrukouksen

        murtavat leipää

        ottavat vastaan ehtoollisen

        saavat Jumalan siunauksen ja lähtevät

Katso myös yleiset ohjeet ja muut huomautukset


Jumalanpalvelusjärjestys yksi

 Kokoontuminen

Palveluksen toimittajien saapumisen aikana voidaan laulaa virsi.

Liturgi voi sanoa

Isän

ja Pojan

ja Pyhän Hengen nimeen.

Kaikki   Aamen.

Vuorotervehdys

Liturgi tervehtii seurakuntaa

Herra olkoon teidän kanssanne

Kaikki   niin myös sinun henkesi kanssa.

(tai)

Jumalan,

meidän Isämme

ja Herran Jeesuksen Kristuksen

armo ja rauha teille

Kaikki   Ja niin myös sinulle.

Seuraavaa akklamaatiota käytetään pääsiäispäivästä helluntaihin

Halleluja. Kristus nousi kuolleista.

Kaikki   Totisesti nousi. Halleluja.

Voidaan käyttää tervetulo- tai johdantosanoja.

Valmistautumisrukous

Voidaan lausua seuraava rukous

Kaikki         Kaikkivaltias Jumala,

joka tunnet sydäntemme salaisuudet,

kaikki toiveemme ja kaipauksemme,

ja jolle kaikki on avointa;

puhdista sydämemme

Pyhän Henkesi voimalla,

että me sinua täydellisesti rakastaisimme

ja arvollisesti pyhää nimeäsi ylistäisimme

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Aamen.

Rippi

Voidaan käyttää Kymmentä käskyä, Autuaaksijulistuksia, Lohdutuksen sanoja tai seuraavaa Jumalan lain tiivistelmää

Meidän Herramme Jeesus Kristus on sanonut:

Käskyistä tärkein on tämä:

’Kuule, Israel:
Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra.

Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi,

koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’

Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’

Näitä suurempaa käskyä ei ole.

Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.

Kaikki   Aamen. Herra, armahda.

Jumalanpalveluksen toimittaja käyttää kirkkovuoden ajankohdan mukaisia ripin johdantosanoja tai näitä tai muita sopivia sanoja

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon,

että antoi ainoan Poikansa Jeesuksen Kristuksen

pelastamaan meidät synneistämme,

rukoilemaan puolestamme taivaassa

ja tuomaan meidät ikuiseen elämään.

Tunnustakaamme syntimme uskossa ja katumuksessa,

ja päättäkäämme vakaasti pitää Jumalan käskyt

ja elää rakkaudessa ja rauhassa kaikkien kanssa.

Kaikki        Kaikkivaltias Jumala, taivaallinen Isämme,

me olemme tehneet syntiä sinua

ja lähimmäisiämme vastaan

ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein,

omasta heikkoudestamme

ja omasta suuresta syystämme.

Tätä kaikkea me kadumme

ja teemme parannusta kaikista
synneistämme.

Poikasi Jeesus Kristus kuoli puolestamme;

anna meille hänen vuokseen

kaikki mennyt anteeksi

ja uudista elämämme palvelukseesi

sinun nimesi kunniaksi.

Aamen.


(tai)

Kaikki         Armollinen ja laupias Jumala,

Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä,

me tunnustamme,
että olemme tehneet syntiä

ajatuksin, sanoin ja teoin.

Me emme ole rakastaneet sinua
koko sydämestämme,

emmekä lähimmäisiämme
niin kuin itseämme.

Anna armossasi anteeksi

se, mitä olemme olleet,

auta meitä korjaamaan se, mitä nyt olemme,

ja uudista meitä, siinä mitä meistä tulee;

että oikein toimisimme,

armoa rakastaisimme

ja nöyrästi vaeltaisimme
sinun kanssasi,
Jumalamme.

Aamen.

Tai voidaan käyttää Kyrie eleisonia yhdessä sopivien katumusilmausten kanssa.

Herra armahda.

Kaikki         Herra armahda.

Kristus armahda.

Kaikki         Kristus armahda.

Herra armahda.

Kaikki          Herra armahda.

Jos jotakin toista synnintunnustusta on jo käytetty, voidaan Kyrie eleisonia käyttää sellaisenaan tässä tai synninpäästön jälkeen.

Liturgi lausuu

Kaikkivaltias Jumala,

joka antaa anteeksi kaikille katuville,

olkoon sinulle armollinen,

vapauttakoon ja päästäköön sinut kaikista synneistäsi,

voimistakoon ja vahvistakoon hän sinua kaikessa hyvässä ja varjelkoon sinut iankaikkiseen elämään;

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Kaikki   Aamen.

Gloria in Excelsis

Voidaan käyttää Gloriaa.

Kaikki         Kunnia Jumalalle korkeuksissa,

maan päällä rauha ihmisillä,

joita hän rakastaa.

Herra Jumala, taivaallinen kuningas,

Jumala, Isä, Kaikkivaltias!

Me kiitämme, me kunnioitamme,

me palvomme ja ylistämme sinua.

Herra, Jumalan ainoa Poika, Jeesus Kristus.

Herra Jumala, Jumalan Karitsa,

joka kannat maailman synnin,

armahda meitä;

sinä, joka istut Isän oikealla puolella,

ota vastaan rukouksemme.

Sinä yksin olet pyhä,

sinä yksin olet Herra,

sinä yksin olet korkein, Jeesus Kristus,

Pyhän Hengen kanssa

Isän Jumalan kunniassa.

Aamen.

Kollehta

Liturgi kehottaa hetken hiljaiseen rukoukseen sanomalla ”Rukoilkaamme” tai jollakin tilanteeseen erityisesti sopivalla tavalla. Luetaan kollehtarukous ja kaikki vastaavat

Kaikki   Aamen.

 Sanan liturgia

Lukukappaleet

Ennen evankeliumin lukemista voidaan lukea joko yksi tai kaksi raamatunlukukappaletta.

Lukija voi sanoa kumpaisenkin päätteeksi

Tämä on Jumalan sana.

Kaikki   Jumalalle kiitos.

Ensimmäistä lukukappaletta seuraa psalmi tai kantikkeli. Muita virsiä ja lauluja voidaan käyttää lukukappaleiden välissä.

Evankeliumi

Evankeliumin lukemiseen voi kuulua akklamaatio.

Lukija ilmoittaa evankeliumin sanomalla

Kuulkaamme Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumia N:n mukaan.

Kaikki         Ylistys sinulle, Herra.

Lopussa

Tämä on pyhä evankeliumi.

Kaikki         Ylistys sinulle, Kristus.

Saarna

Uskontunnustus

Sunnuntaisin ja pyhäinpäivinä käytetään Nikean uskontunnustuksen hyväksyttyä käännöstä. Toisinaan voidaan myös käyttää Apostolista uskontunnustusta tai jotakin muuta tähän tarkoitukseen hyväksyttyä uskontunnustamistekstiä.

Kaikki         Me uskomme yhteen Jumalaan,

kaikkivaltiaaseen Isään,

taivaan ja maan,

kaiken näkyvän

ja näkymättömän Luojaan.

Me uskomme yhteen Herraan,

Jeesukseen Kristukseen,

Jumalan ainoaan Poikaan,

joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua,

Jumala Jumalasta, valo valosta,

tosi Jumala tosi Jumalasta,

syntynyt, ei luotu,

joka on samaa olemusta kuin Isä

ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä,

joka meidän ihmisten

ja meidän pelastuksemme tähden

astui alas taivaista,

tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta

ja syntyi ihmiseksi,

ristiinnaulittiin meidän puolestamme

Pontius Pilatuksen aikana,

kärsi kuoleman ja haudattiin,

nousi kuolleista kolmantena päivänä,

niin kuin oli kirjoitettu,

astui ylös taivaisiin,

istuu Isän oikealla puolella

ja on kirkkaudessa tuleva takaisin

tuomitsemaan eläviä ja kuolleita

ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.

Me uskomme Pyhään Henkeen,

Herraan ja eläväksi tekijään,

joka lähtee Isästä ja Pojasta,

jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan

ja joka on puhunut profeettojen kautta.

Uskomme yhden, pyhän, katolisen ja apostolisen kirkon.

Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi,

odotamme kuolleiden ylösnousemusta

ja tulevan maailman elämää.

Aamen.

Esirukoukset

Voidaan käyttää jotakin toisaalla tarjotuista muotoiluista tai muita sopivia sanamuotoja.

Rukouksiin sisältyvät yleensä seuraavat aiheet ja ne voivat noudattaa seuraavaa järjestystä:

¶   Kristuksen kirkko

¶   Luomakunta, yhteiskunta, hallitsija ja vallankäyttäjät

¶   Paikallisyhteisö

¶   Eri tavoin kärsivät

¶   Pyhäin yhteys

Voidaan käyttää näitä vastauksia

Herra, ole meille armollinen

Kaikki   kuule meidän rukouksemme.

(tai)

Herra, kuule meitä.

Kaikki   Herra, kuule meitä armossasi.

Lopussa

Armollinen isä.

Kaikki         ota vastaan nämä rukoukset

Poikasi Jeesuksen Kristuksen

Vapahtajamme tähden.

Aamen.

    Ehtoollisliturgia

Rauhantervehdys

Liturgi voi johdattaa rauhantervehdykseen jollakin sopivalla lauseella, jonka jälkeen hän sanoo

Herran rauha olkoon aina teidän kanssanne

Kaikki         niin myös sinun henkesi kanssa.

Voidaan lisäksi lausua

Toivottakaamme toisillemme rauhaa.

Kaikki voivat liittyä rauhantervehdykseen.

Pöydän kattaminen

Leivän ja viinin esiin ottaminen

Voidaan laulaa virsi.

Jumalan kansan lahjat voidaan koota ja tuoda alttarille.

Pöytä katetaan ja sille laitetaan leipä ja viini.

Pöydän kattamisen yhteydessä voidaan lausua yksi tai useampi rukous.

Liturgi ottaa esiin leivän ja viinin.

Eukaristinen rukous

Käytetään hyväksyttyä eukaristista rukousta.

Liturgi sanoo

Herra olkoon teidän kanssanne

Kaikki         niin myös sinun henkesi kanssa.

(tai)

Herra on täällä.

Kaikki   Hänen Henkensä on meidän kanssamme.

Ylentäkää sydämenne.

Kaikki         Ylennämme sen Herran puoleen.

Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme.

Kaikki         Niin on oikein ja arvollista.

Liturgi ylistää Jumalaa hänen mahtavista teoistaan ja kaikki vastaavat

Kaikki        Pyhä, pyhä, pyhä

Herra Jumala kaikkivaltias,

taivas ja maa on täynnä kirkkauttasi.

Hoosianna korkeuksissa.

[Siunattu olkoon hän,
joka tulee Herran nimessä.

Hoosianna korkeuksissa.]

Liturgi muistelee viimeistä ehtoollista;

voidaan käyttää jotakin näistä neljästä akklamaatiosta

[Suuri on uskon salaisuus:]

Kaikki         Kristus on kuollut:

Kristus on ylösnoussut:

Kristus tulee takaisin.

(tai)

[Kiitos sinulle, Herra Jeesus:]

Kaikki          Kuolemalla sinä kukistit kuolemamme.

ylösnousemalla sinä uudistit elämämme:

tule, Herra Jeesus, kunniassasi.

(tai)

[Kristus on elämän leipä:]

Kaikki         Niin usein, kuin me syömme tätä leipää

ja juomme tästä maljasta,

me julistamme sinun kuolemaasi,

Herra Jeesus,

kunnes kerran tulet kunniassa.

(tai)

[Jeesus Kristus on Herra:]

Kaikki         Herra, ristisi ja ylösnousemuksesi kautta

sinä olet vapauttanut meidät.

Sinä olet maailman Vapahtaja.

Rukous jatkuu ja johtaa päätösylistykseen,

johon kaikki vastaavat kuuluvasti

Kaikki   Aamen.

Rukous A

Voidaan käyttää tätä vastausta

Kaikki         Sinulle olkoon kunnia ja ylistys ikuisesti.

ja rukous päättyy

Kaikki         Ylistys, kunnia, kirkkaus ja mahti

on sinun aina ja ikuisesti.

Aamen.

Rukous D 

Käytetään näitä sanoja

Tämä on hänen kertomuksensa. /

Tämä on meidän kertomuksemme.

Kaikki         Tämä on meidän laulumme:

Hoosianna korkeuksissa.

ja rukous päättyy

Kaikki          Ylistys, kunnia, kirkkaus ja mahti

on sinun aina ja ikuisesti.

Aamen.

Rukous F

Voidaan käyttää näitä vastauksia

Kaikki        Aamen. Herra, me uskomme.

Kaikki          Aamen. Tule, Herra Jeesus.

Kaikki          Aamen. Tule, Pyhä Henki.

Rukous G

Rukous G päättyy

Kaikki         Ylistys, kunnia, kirkkaus ja mahti

on sinun aina ja ikuisesti.

Aamen.

Rukous H

Isä Meidän

Rukoilemme yhdessä niin kuin Pelastajamme on meitä opettanut

Kaikki          Isä meidän, joka olet taivaissa.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi,

myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,

niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta ja voima

ja kunnia

iankaikkisesti.

Aamen.

(tai)

Rukoilkaamme uskossa luottavaisin mielin niin kuin Vapahtajamme on meitä opettanut

Kaikki          Isä meidän, joka olet taivaissa.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi

myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille anteeksi velkamme,

niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta

ja voima ja kunnia

iankaikkisesti.

Aamen.

Leivän murtaminen

Liturgi murtaa konsekroidun leivän.

Leipä, jonka me murramme,

on osallisuus Kristuksen ruumiiseen.

Kaikki         Vaikka meitä on monta,

niin mekin olemme yksi ruumis,

sillä tulemme kaikki osallisiksi

tästä yhdestä leivästä.                        

(tai)

Niin usein, kuin me syömme tätä leipää

ja juomme tästä maljasta,

Kaikki          me julistamme Herran kuolemaa

siihen saakka, kunnes hän tulee.

Agnus Deitä voidaan käyttää leivän murtamisen yhteydessä

Kaikki          Jumalan Karitsa,

joka kannat maailman synnin,

armahda meitä;

Jumalan Karitsa,

joka kannat maailman synnin,

armahda meitä;

Jumalan Karitsa,

joka kannat maailman synnin,

anna meille rauha.

(tai)

Kaikki          Jeesus, Jumalan Karitsa.

armahda meitä;

Jeesus, syntiemme kantaja,

armahda meitä;

Jeesus, maailman lunastaja,

anna meille rauha.

Ehtoollisen jakaminen

Liturgi lausuu jonkin näistä ehtoolliskutsuista

Lähestykää uskossa.

Ottakaa vastaan

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis,

jonka hän antoi teidän puolestanne,

ja hänen verensä, jonka hän vuodatti teidän puolestanne.

Syökää ja juokaa muistaen,

että hän kuoli teidän puolestanne

ja antakaa hänen ravita sydämenne

ottaen hänet vastaan uskossa kiitollisina.

(tai)

Jeesus on Jumalan Karitsa

joka ottaa pois maailman synnin.

Autuaita ne, jotka on kutsuttu hänen aterialleen.

Kaikki         Herra, en ole sen arvoinen,

että tulet luokseni.

Sano vain sana, niin minä paranen.

(tai)

Jumalan pyhät lahjat

hänen pyhälle kansalleen.

Kaikki          Jeesus Kristus on pyhä.

Jeesus Kristus on Herra,

Isän Jumalan kunniaksi.

tai pääsiäispäivästä helluntaihin

Halleluja. Kristus, meidän pääsiäislampaamme,

on uhrattu meidän vuoksemme.

Kaikki         Viettäkäämme siis juhlaa. Halleluja.

Jokin näistä rukouksista voidaan lausua ennen ehtoollisen jakamista

Kaikki         Emme saata 

tulla tähän pöytääsi, armollinen Herra

luottaen omaan vanhurskauteemme

vaan sinun ylenpalttiseen armoosi.

Me emme ole sen arvoisia,

että edes keräisimme

pöydältäsi putoilevia murusia.

Mutta sinä Herra pysyt samana

ja olet aina armollinen.

Suo meidän siksi, laupias Herra, 

niin syödä rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen lihaa

ja juoda hänen verensä,

että hänen ruumiinsa

meidän syntisen ruumiimme puhdistaisi

ja hänen kallein verensä

meidän sielumme puhtaiksi pesisi,

ja että me voisimme aina olla hänessä

ja hän meissä.

Aamen.

(tai)

Kaikki          Kaikkein armollisin Herra,

sinun rakkautesi vaatii meitä käymään sisään.

Meidän kätemme olivat epäpuhtaat,

meidän sydämemme suruttomat;

emme me olleet kelvollisia

edes syömään pöydältäsi putoilevia murusia.

Mutta sinä, Herra, olet meidän pelastuksemme Jumala,

joka jaat leipäsi syntisten kanssa.

Puhdista siis ja ruoki meidät

Poikasi kalliilla ruumiilla ja verellä,

jotta hän voisi elää meissä ja me hänessä;

ja että me saisimme yhdessä koko Kristuksen pöytäseurueen kanssa,

istua aterialle sinun valtakunnassasi.

Aamen.

Liturgi ja kansa nauttivat ehtoollisen.

Käytetään hyväksyttyjä ehtoollisenjakosanoja, joihin ehtoollisen vastaanottava vastaa

Aamen.

Ehtoollisenjakamisen aikana voidaan laulaa virsiä ja muita hengellisiä lauluja.

Jos jompikumpi tai molemmat konsekroiduista elementeistä näyttävät todennäköisesti loppuvan kesken jakamisen, liturgi palaa pyhän pöydän ääreen ja ottaa niitä lisää käyttäen toisaalla osoitettuja sanat.

Kaikki konsekroitu leipä ja viini, jota ei käytetä ehtoollisenviettoa varten, nautitaan loppuun ehtoollisen jakamisen päätytyä tai jumalanpalveluksen jälkeen.

Rukous ehtoollisen jälkeen

Vietetään hetken hiljaisuus.

Rukoillaan ehtoollisen kiitosrukous tai jokin muu sopiva rukous.

Jokin näistä rukouksista voidaan rukoilla yhteen ääneen.

Kaikki          Kaikkivaltias Jumala,

me kiitämme sinua siitä, että ravitset meitä

Poikasi Jeesuksen Kristuksen ruumiilla ja verellä.

Hänen kauttaan me tuomme sinulle sielumme ja ruumiimme eläväksi uhriksi.

Lähetä meidät elämään elämäämme

ja tekemään työtä Henkesi voimassa

sinulle kiitokseksi ja kunniaksi.

Aamen.

(tai)

Kaikki          Kaikkien ihmisten Isä.

Me kiitämme ja ylistämme sinua siitä,

että kun vielä olimme kaukana,

sinä lähestyit meitä Pojassasi

ja toit meidät kotiin.

Kuolemallaan ja elämällään hän julisti rakkauttasi,

antoi meille armon ja avasi tien kirkkauteen.

Anna meidän,

jotka yhdessä jaamme Kristuksen ruumiin, elää hänen ylösnousemuksessaan;

meidän, jotka juomme hänen maljansa,

tuoda elämän toisille;

meidän, joita Henki valaisee,

valaista maailmaa.

Pidä meidät lujina siinä toivossa,

jonka olet meille antanut,

että me ja kaikki lapsesi

saisimme olla vapaita,

ja koko maa saisi elää

ylistääkseen sinun nimeäsi;

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Aamen.

 Lähettäminen

Voidaan laulaa virsi.

Liturgi voi käyttää kirkkovuoden ajankohdan mukaista tai muuta sopivaa siunausta

(tai)

Jumalan rauha,

joka ylittää kaiken ymmärryksen,

varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne

Jumalan ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen

meidän Herramme

rakkaudessa ja tuntemisessa.

ja siunatkoon teitä kaikkivaltias Jumala,

Isä ja Poika ja Pyhä Henki

nyt ja ikuisesti.

Kaikki   Aamen.

Joku palveluksen toimittajista sanoo

Lähtekää rauhassa rakastamaan ja palvelemaan Herraa.

Kaikki          Kristuksen nimessä. Aamen.

(tai)

Lähtekää Kristuksen rauhassa.

Kaikki          Jumalalle kiitos.

tai pääsiäispäivästä helluntaihin

Lähtekää Kristuksen rauhassa. Halleluja, halleluja.

Kaikki         Jumalalle kiitos. Halleluja, halleluja.

Palveluksen toimittajat ja seurakunta poistuvat.