Pyhä kaste

Pyhä kaste


Rakenne

† osoittaa vaihtoehtoisen kohdan kursiivilla

* osoittaa, että käytettävissä on myös vaihtoehtoisia tekstejä

    Valmistautuminen

Vuorotervehdys

    Kiitosrukous lapsesta

Johdanto*

    † Kastettavien esittely

Kollehta*

    Sanan liturgia

Lukukappaleet ja psalmi

Evankeliumi

Saarna

    Kasteliturgia

† Kastettavien esittely

Päätös

Ristinmerkki

Veden siunaaminen*

Uskon tunnustaminen*

Kaste

Käsky

† Esirukoukset*

Tervetulotoivotus ja rauhantervehdys

    † Esirukoukset*

    Ehtoollisliturgia

Pöydän kattaminen

Leivän ja viinin esiin ottaminen

Eukaristinen rukous

Isä Meidän

Leivän murtaminen

Ehtoollisen nauttiminen

Rukous ehtoollisen jälkeen*

    Lähettäminen

Siunaus*

Sytytetyn kynttilän antaminen

Lähettäminen

¶    Pastoraalinen johdanto

Tämä voidaan lukea ennen palveluksen alkua.

Kaste lähettää elinikäiselle matkalle Jumalan kanssa. Se on ensimmäinen askeleemme vastauksena Jumalan rakkauteen. Kyseessä on iloinen hetki erityisesti kastettaville mutta myös heidän vanhemmilleen, kummeilleen ja tukihenkilöilleen sekä kaikille palvelukseen osallistuville. Me riemuitsemme siitä mitä Jumala on meille Kristuksessa tehnyt, annamme juhlalliset kastelupaukset ja tunnustamme uskomme. Paikallisseurakunnan ja ystävien yhteisö ottaa uuden kristityn vastaan sekä lupaa tukea häntä ja rukoilla jatkossa hänen puolestaan. Uuden kristityn tukeminen sanoin ja teoin antaa meille hyvän mahdollisuuden muistaa omaa kastettamme ja pohtia omaa elämänkulkuamme, joka nyt liittyy yhteiseen matkaan tämän uuden kirkon jäsenen kanssa.

Toimitus kuvaa elävästi ja monin tavoin kristityn vaelluksen vaiheita. Ristinmerkki, uskon merkki kristityn vaelluksella, muistuttaa siitä, että Kristus on kuollut puolestamme.  Kaste ”hukuttaa” meidät siten, että kuolemme siinä synnille ja nousemme uuteen elämään Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen liitettynä. Tätä todellisuutta voidaan ilmentää elävästi kasteen toimitustavalla. Vesi on myös uuden elämän merkki. Me synnymme uudesti vedestä ja Hengestä. Tämä muistuttaa meitä Jeesuksen kasteesta. Palava kynttilä voi toimia merkkinä tästä uudesta elämästä ja kuvata Kristuksen valoa, joka voittaa kaiken pimeyden ja pahuuden. Jokainen kastettu vaeltaa tässä valossa elämänsä loppuun saakka.

Kun rukoilet kastettavien puolesta, voit kuvitella heidät itsesi ja koko kirkon kanssa vaeltamassa läpi kaikkien aikojen kohti Jumalan rakkauden täyteyttä.

Jeesus sanoi: ”Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.”

Joh. 10:10

Pyhä kaste

¶    Valmistautuminen


Kasteen toimittajien saapuessa voidaan laulaa virsi.

Vuorotervehdys

Liturgi sanoo

Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo,

Jumalan rakkaus

ja Pyhän Hengen osallisuus

olkoon teidän kaikkien kanssa

Kaikki   niin myös sinun henkesi kanssa.


Voidaan käyttää tervetulo- tai johdantosanoja.

Liturgi voi käyttää kiitosrukousta.

Johdanto


Liturgi voi käyttää näitä tai joitain muita sanoja.

Herramme Jeesus Kristus on sanonut, että meidän tulee syntyä uudesti vedestä ja Hengestä päästäksemme taivasten valtakuntaan ja hän on antanut meille kasteen tämän uuden elämän merkiksi ja sinetiksi.

Tässä Pyhä Henki pesee meidät puhtaiksi.

Tässä meidät puetaan Kristukseen, että kuolisimme pois synnistä ja eläisimme hänen ylösnousemuselämäänsä.

Jumala kutsuu meitä elämän täyteyteen ja me saamme uuden arvokkuuden hänen lapsinaan.

Voidaan käyttää Gloriaa.

Kollehta


Liturgi kehottaa hetken hiljaiseen rukoukseen sanomalla ”Rukoilkaamme” tai jollakin tilanteeseen erityisesti sopivalla tavalla.


Lausutaan joko päivän kollehta tai käytetään seuraavaa kollehtaa.


Taivaallinen Isä,

sinä annat Pyhän Henkesi voimalla  

sinun turvaaville uuden elämän kasteen vedessä.

Johda ja vahvista meitä samalla Hengelläsi,

että me jotka olemme syntyneet uudesti voisimme palvella sinua uskossa ja rakkaudessa

ja kasvaa Poikasi Jeesuksen Kristuksen täyteyteen,

hänen, joka elää ja hallitsee sinun kanssasi
Pyhän Hengen yhteydessä iankaikkisesti.

Kaikki   Aamen.

¶    Sanan liturgia

Lukukappaleet

Päivän lukukappaleita käytetään yleensä sunnuntaisin, juhlapyhinä, tuhkakeskiviikkona, kiirastorstaina ja pitkäperjantaina sekä muina juhlina.

Evankeliumin edellä voidaan lukea joko yksi tai kaksi Raamatun lukukappaletta.


Lukija voi sanoa kumpaisenkin päätteeksi

Tämä on Jumalan sana.

Kaikki    Jumalalle kiitos.


Ensimmäistä lukukappaletta seuraa psalmi tai kantikkeli. Muita virsiä ja lauluja voidaan käyttää lukukappaleiden välissä.

Evankeliumi

Evankeliumin lukemiseen voi kuulua akklamaatio.

Lukija  ilmoittaa evankeliumin sanomalla

Kuulkaamme Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumia N:n mukaan.

Kaikki   Ylistys sinulle, Herra.


Lopussa

Tämä on Herran evankeliumi.

Kaikki   Ylistys sinulle, Kristus.

Saarna

¶    Kasteliturgia

Kastettavien esittely

Kastettavat voidaan esitellä seurakunnalle. Kummit tai tukihenkilöt voivat soveltuvin osin esitellä kastettavat.

Liturgi kysyy niiltä kastettavilta, jotka kykenevät vastaamaan omasta puolestaan

Tahdotko, että sinut kastetaan?

Tahdon.


Kastettavat voivat kertoa oman todistuksensa.


Liturgi sanoo koko seurakunnalle

Usko on Jumalan lahja hänen kansalleen.

Kasteessa Herra lisää joukkoomme ne, joita hän kutsuu.

Jumalan kansa, tahdotteko ottaa vastaan nämä lapset/kastettavat ja tukea heidän uutta elämäänsä Kristuksessa?

Kaikki   Tahdomme, Jumalan avulla.


Lapsia kastettaessa liturgi sanoo sitten vanhemmille ja kummeille

Vanhemmat ja kummit, kirkko ottaa iloiten vastaan nämä lapset. Luotamme tänään, että Jumala pitää huolen heidän kasvustaan uskossa.

Tahdotteko rukoilla heidän puolestaan,

vetää heitä esimerkillänne uskonyhteisöön

ja vaeltaa yhdessä heidän kanssaan Kristuksen tietä?

Kaikki   Tahdomme, Jumalan avulla.

Nämä lapset aloittavat kasteessa uskon vaelluksensa.

Te puhutte tänään heidän puolestaan.

Tahdotteko pitää heistä huolta ja auttaa heitä löytämään oman paikkansa Kristuksen kirkon elämässä ja yhteisessä jumalanpalveluksessa?

Kaikki   Tahdomme, Jumalan avulla.

Päätös

Voidaan sytyttää suuri kynttilä.  

Liturgi puhuttelee kastettavia joko suoraan tai heidän vanhempiensa, kummiensa ja tukihenkilöidensä kautta.

Kasteessa Jumala kutsuu meidät pimeydestä hänen ihmeelliseen valoonsa. Kristuksen seuraaminen merkitsee kuolemista synnille ja nousemista uuteen elämään hänessä. Siksi kysyn:

Hylkäätkö paholaisen ja kaiken kapinan Jumalaa vastaan?

Hylkään ne.

Luovutko kaikesta pahuuden pettävästä ja turmelevasta vaikutuksesta?

Luovun niistä.

Kadutko syntejä, jotka erottavat meidät Jumalasta ja lähimmäisistä?

Kadun niitä.

Käännytkö Kristuksen puoleen Pelastajanasi?

Käännyn Kristuksen puoleen.

Suostutko Kristuksen herruuteen?

Suostun Kristuksen herruuteen.

Tuletko Kristuksen, tien, totuuden ja elämän luo?

Tulen Kristuksen luo.

Painavista pastoraalisista syistä voidaan käyttää myös vaihtoehtoista päätöksen muotoa.

Ristinmerkillä siunaaminen


Liturgi tai joku toinen palveluksen toimittajista tekee ristinmerkin jokaisen kastettavan otsaan sanoen

Kristus ottaa sinut omakseen.

Ota vastaan ristinmerkki.


Liturgi voi kutsua vanhempia, kummeja ja tukihenkilöitä siunaamaan kastettavat ristinmerkillä.

Kun kaikki kastettavat on siunattu, liturgi sanoo

Älä häpeä tunnustaa ristiinnaulitun Kristuksen uskoa.

Kaikki   Taistele urheasti Kristuksen opetuslapsena

syntiä, maailmaa ja paholaista vastaan

ja pysy uskollisena Kristukselle elämäsi loppuun saakka.

Vapauttakoon kaikkivaltias Jumala sinut pimeyden valloista, uudistakoon hän sinussa kirkkautensa kuvan

ja johtakoon hän sinua Kristuksen valossa ja kuuliaisuudessa.

Kaikki   Aamen.

Veden siunaaminen

Kasteen toimittajat ja kastettavat kokoontuvat kastemaljan ympärille.  

Voidaan käyttää kantikkelia, psalmia, virttä tai litania.


Liturgi seisoo kasteveden äärellä ja lausuu

Ylistäkää Jumalaa, joka on tehnyt taivaan ja maan,

Kaikki   häntä, joka pitää lupauksensa ikuisesti.

Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme.

Kaikki   Niin on oikein ja arvollista.

Me kiitämme sinua, kaikkivaltias Jumala, lahjastasi vedestä, joka virvoittaa, puhdistaa ja ylläpitää kaikkea elämää.

Luomisen alussa Pyhä Henkesi liikkui vetten yllä.

Sinä johdatit Israelin lapset Egyptin orjuudesta luvatun maan vapauteen vetten läpi.

Johannes kastoi Poikasi Jeesuksen vedellä, ja sinä voitelit hänet Pyhällä Hengellä Messiaaksi, Kristukseksi

johtamaan meidät synnin kuolemasta uuteen elämään.

Me kiitämme sinua, Isä, kasteen vedestä.

Siinä meidät haudataan Kristuksen kanssa hänen kuolemaansa.

Sen myötä me saamme osallistua hänen ylösnousemukseensa.

Sen kautta me synnymme uudesti Pyhässä Hengessä.

Poikasi tahtoa iloiten noudattaen me kastamme tähän yhteyteen ne, jotka tulevat uskossa hänen luokseen.

Pyhitä nyt tämä vesi, että he Pyhän Henkesi voimalla

puhdistuisivat kaikesta synnistä ja syntyisivät uudesti.

Anna heidän sinun kuvaksesi uudistuneina vaeltaa aina uskon valossa ja jatkaa vaellustaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuselämässä,

hänen, jolle sinun ja Pyhän Hengen kanssa kuuluu

kaikki kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti.

Kaikki   Aamen.

Uskon tunnustaminen


Liturgi sanoo seurakunnalle

Veljet ja sisaret, pyydän teitä tunnustamaan kirkon uskon

yhdessä näiden kastettavien kanssa.

Uskotko ja luotatko Isään Jumalaan?

Kaikki        Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen,

taivaan ja maan Luojaan.

Uskotko ja luotatko Jeesukseen Kristukseen hänen Poikaansa?

Kaikki        Minä uskon Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,

joka sikisi Pyhästä Hengestä,

syntyi neitsyt Mariasta,

kärsi Pontius Pilatuksen aikana,

ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,

astui alas tuonelaan,

nousi kolmantena päivänä kuolleista,

astui ylös taivaisiin,

istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella

ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,

Uskotko ja luotatko Pyhään Henkeen?

Kaikki        Minä uskon Pyhään Henkeen,

pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden,

syntien anteeksiantamisen,

ruumiin ylösnousemisen

ja iankaikkisen elämän.

Aamen.


Vaihtoehtoista uskontunnustustusmuotoa voidaan käyttää painavista pastoraalisista syistä.

Kaste


Liturgi voi sanoa kullekin kastettavalle, joka pystyy vastaamaan puolestaan

N, onko tämä sinun uskosi?

Kukin kastettava voi vastata omin sanoin tai näin:

Tämä on minun uskoni.

Liturgi tai joku muu palveluksen toimittajista kastaa kunkin kastettavan veteen tai valelee vettä hänen päälleen sanoen

N, minä kastan sinut

Isän

ja Pojan

ja Pyhän Hengen nimeen.

Kaikki   Aamen.

Jos vastakastetut puetaan valkoisiin vaatteisiin, voidaan tämän aikana laulaa virsi tai laulu ja joku toimittajista voi sanoa

Teidät on puettu Kristukseen.

Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja,
olette pukeneet Kristuksen yllenne.

Jos kastettuja ei ole siunattu ristinmerkillä välittömästi päätöksen jälkeen, siunaa liturgi nyt heistä jokaisen.

Liturgi sanoo

Vuodattakoon Jumala,
joka on kasteessa ottanut sinut kirkkoonsa,
yllesi armonsa rikkaudet,
että voisit
yhdessä Kristuksen pyhiinvaeltavan kansan kanssa

päivittäin uudistua hänen Henkensä voitelussa

ja saada pyhien perinnön kirkkaudessa.

Kaikki   Aamen.

Liturgi ja vastakastetut voivat palata kastepaikan luota.

Käsky


Joko

Jos vastakastetut eivät pysty vastaamaan omasta puolestaan, käyttää joku toimittajista näitä tai vastaavia sanoja puhuessaan seurakunnalle, vanhemmille ja kummeille

Me olemme tuoneet nämä lapset kasteelle tietäen, että Jeesus kuoli ja nousi kuolleista heidän puolestaan ja luottaen lupaukseen siitä, että Jumala kuulee ja vastaa rukouksiin. Me olemme rukoilleet, että he tuntisivat Jeesuksessa Kristuksessa syntiensä anteeksiannon ja Hengen antaman uuden elämän.

Kasvaessaan he tarvitsevat kristillisen yhteisön apua ja rohkaisua voidakseen oppia tuntemaan Jumalaa julkisessa jumalanpalveluksessa ja yksityisessä rukouksessa, seuratakseen Jeesusta Kristusta uskonelämässään, palvellakseen lähimmäisiään Kristuksen esimerkin mukaan ja tullakseen aikanaan konfirmoiduiksi.

Meidän jokaisen velvollisuutena Kristuksen kirkon jäseninä on tukea heitä rukouksin sekä omalla esimerkillämme ja opetuksellamme. Teillä vanhemmilla ja kummeilla on varhaisina vuosina ensisijainen vastuu heidän ohjaamisestaan ja auttamisestaan. Tämä on vaativa tehtävä, johon te tarvitsette Jumalan apua ja armoa.

Rukoilkaamme siis nyt teille armoa näiden lasten ohjaamiseen uskon tiellä.


Voidaan käyttää yhtä tai useampaa seuraavista rukouksista.

Uskollinen ja rakastava Jumala,

siunaa kaikkia näistä lapsista huolehtivia

ja anna heille rakkauden, viisauden ja uskon lahjasi.

Vuodata heidän ylleen rakkautesi,
joka parantaa ja tuo sovinnon,

ja suojele heidän kotinsa kaikelta pahalta.

Täytä heidät läsnäolosi valolla

ja synnytä heissä valtakuntasi ilo

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Kaikki   Aamen.

Elämän ja armon Jumala,

sinä olet rakkaudessasi antanut meille

oman paikan kansasi keskuudessa.

Pidä meidät uskollisina kasteellemme

ja valmista meitä kirkkautesi suurta päivää varten,

jolloin koko luomakunta tehdään täydelliseksi

Pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa Pelastajassamme.

Kaikki   Aamen.

Voidaan lisäksi sanoa

N ja N

Jumala on tänään koskettanut teitä rakkaudellaan

ja antanut teille paikan kansansa keskuudessa.

Jumala lupaa olla teidän kanssanne ilossa ja surussa,

opastaa teitä elämän matkallanne

ja tuoda teidät turvallisesti taivaan kotiin.

Kasteessa Jumala kutsuu teidät elämänmittaiselle matkalle.

Teidän tulee yhdessä koko Jumalan kansan kanssa

etsiä Jeesuksen tietä ja kasvaa ystävyydessä Jumalan kanssa sekä rakastaa hänen kansaansa ja palvella lähimmäisiänne.

Yhdessä meidän kanssamme te kuuntelette Jumalan sanaa ja otatte vastaan Jumalan lahjat.

tai

Tässä tai lähettämisen alussa joku palveluksen toimittajista voi sanoa niille vastakastetuille, jotka pystyvät vastaamaan omasta puolestaan

Kaikki kastetut on kutsuttu ylistämään ja palvelemaan Jumalaa.

Tahdotteko jatkaa apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa?

Tahdon, Jumalan avulla.

Tahdotteko vastustaa sinnikkäästi pahaa ja katua aina, kun lankeatte syntiin, ja palata Herran luo?

Tahdon, Jumalan avulla.

Tahdotteko julistaa Kristuksessa ilmoitettua

hyvää sanomaa Jumalasta sanoin ja teoin?

Tahdon, Jumalan avulla.

Tahdotteko etsiä Kristusta ja palvella häntä kaikissa ihmisissä rakastamalla lähimmäistä niin kuin itseänne?

Tahdon, Jumalan avulla.

Tahdotteko tunnustaa, että Kristuksella on valta yli koko yhteiskunnan ja sen tähden rukoilla maailman ja sen johtajien puolesta, puolustaa heikkoja sekä tavoitella rauhaa ja oikeudenmukaisuutta?

Tahdon, Jumalan avulla.

Vallitkoon Kristus uskon kautta teidän sydämissänne (sinun sydämessäsi),

että voisitte (voisit) juurtua rakkauteen
ja perustaa elämänne (elämäsi) siihen

ja tuottaa Hengen hedelmiä.

Aamen.

Esirukoukset

Liturgi tai jotkut muut voivat johtaa yhteiset esirukoukset tässä kohden tai tervetulotoivotuksen ja rauhantervehdyksen jälkeen.
Voidaan käyttää näitä tai muita sopivia sanoja. Esirukoukset voivat päättyä kollehtaan.

Me olemme kuninkaallista papistoa.

Rukoilkaamme Isää Kristuksen kautta,
joka elää ikuisesti rukoillakseen meidän puolestamme.

Tuo julki valtakuntasi kansakuntien keskellä;

anna rauhan vallita ja oikeudenmukaisuuden kukoistaa.

Rukoilemme erityisesti…

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Kaikki   Tulkoon sinun valtakuntasi.

Anna meille korkeudesta Pyhä Henkesi

ja uudista kirkkosi voimalla korkeudesta.

Rukoilemme erityisesti…

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Kaikki   Tulkoon sinun valtakuntasi.

Vapauta sorretut, vahvista heikkoja,

paranna ja uudista luomakuntasi.

Rukoilemme erityisesti…

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Kaikki   Tulkoon sinun valtakuntasi.

Me iloitsemme kirkkosi yhteydessä maan päällä

ja rukoilemme yhdessä kaikkien pyhien kanssa kirkkaudessa.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Kaikki   Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tervetulotoivotus ja rauhantervehdys

On vain yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;

N ja N, meidät on kaikki yhdessä Hengessä kastettu yhteen ruumiiseen.

Kaikki   Me otamme teidät vastaan uskon yhteyteen;

me olemme kaikki saman taivaallisen Isän lapsia;

tervetuloa.

Seurakunta voi tervehtiä vastakastettuja.

Liturgi johdattaa rauhantervehdykseen käyttäen näitä tai joitain muita sopivia sanoja.

Me olemme kaikki yhtä Jeesuksessa Kristuksessa.

Me olemme uskon kautta hänen omiaan

ja luvatun rauhan Hengen perillisiä.

Herran rauha olkoon aina teidän kanssanne

Kaikki   niin myös sinun henkesi kanssa.

Joku palveluksen toimittajista voi sanoa

Toivottakaamme toisillemme rauhaa.

Kaikki voivat liittyä rauhantervehdykseen.

Jollei ehtoollisliturgia seuraa välittömästi, palvelus voi jatkua sopivilla rukouksilla ja päättyä Isä Meidän -rukoukseen ja lähettämiseen.

¶    Ehtoollisliturgia


Ehtoollisrukouksen kaava jatkuu seuraavasti

Pöydän kattaminen

Leivän ja viinin esiin ottaminen

Eukaristinen rukous

Voidaan käyttää tätä lyhyttä ajankohdan mukaan vaihtuvaa prefaatiota

Ja nyt me kiitämme sinua siitä,

että olet vedessä ja Pyhässä Hengessä

tehnyt meistä pyhän kansan Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa;

hänessä sinä nostat meidät uuteen elämään

ja uudistat meissä kunniasi kuvan.

Isä Meidän

Leivän murtaminen

Ehtoollisen jakaminen

Rukous ehtoollisen jälkeen

Voidaan käyttää hyväksyttyä ehtoollisen kiitosrukousta kyseisen päivän tai kirkkovuoden ajankohdan mukaan tai seuraavaa

Ikuinen Jumala, meidän alkumme ja loppumme,

anna kasteen uuden elämän kantaa kansaasi

ja niin kuin Kristus ottaa meidät vastaan maan päällä,

anna hänen myös ohjata meidät tämän maailman koetusten läpi ja kätkeä meidät taivaan iloon,

jossa sinä elät ja hallitset

Jumala iankaikkisesti.

Kaikki   Aamen.

¶    Lähettäminen

Tässä kohden voi joku palveluksen toimittajista lausua niille kastetuille, jotka pystyvät vastaamaan omasta puolestaan, jollei näitä sanoja ole käytetty jo aiemmin.

Siunaus

Liturgi voi käyttää kirkkovuoden mukaista siunausta tai jotakin muuta sopivaa siunausta tai seuraavaa

Kaiken armon Jumala,

joka on kutsunut teidät ikuiseen kirkkauteensa Jeesuksessa Kristuksessa,

synnyttäköön teissä tämän uskon,
vahvistakoon teitä ja tehköön teidät siinä vakaiksi;

ja siunatkoon teitä kaikkivaltias Jumala,

Isä ja Poika ja Pyhä Henki

nyt ja ikuisesti.

Kaikki   Aamen.

Sytytetyn kynttilän antaminen

Liturgi tai joku muu voi antaa kullekin vastakastetulle sytytetyn kynttilän. Kynttilät voidaan sytyttää päätöksen kohdalla käytetystä kynttilästä.

Kun kaikki vastakastetut ovat saaneet kynttilän, liturgi sanoo

Jumala on vapauttanut meidät pimeyden vallasta

ja antanut meille sijan pyhien kanssa kirkkaudessa.

Te olette ottaneet vastaan Kristuksen valon;

vaeltakaa tässä valossa kaikkina elämänne päivinä.

Kaikki   Loistakaa valona maailmassa

Isän Jumalan kunniaksi.

Lähettäminen

Lähtekää Kristuksen valossa ja rauhassa.

Kaikki   Jumalalle kiitos.

”Halleluja, halleluja” voidaan lisätä versikkeliin ja vastauksiin pääsiäispäivästä helluntaihin välisenä aikana.

Kaste messun yhteydessä

Pyhä kaste voidaan toimittaa messun vieton yhteydessä. Seuraavien ohjeiden tarkoituksena on tuoda esiin, miten kaste toimitetaan seurakunnan tavallisen sunnuntaimessun yhteydessä.

1   Palveluksen alun tulee sisältää sopiva johdanto ja siihen voi kuulua kiitosrukous lapsen syntymästä.

2   Rippi ja Nikean uskontunnustus jätetään pois.

3   Kastettavien esittely tapahtuu saarnan jälkeen.  Vaihtoehtoisesti se voidaan toteuttaa osana palveluksen johdantoa ennen Gloriaa ja Kyrietä (siellä missä niitä käytetään). Jos esittely tapahtuu tässä aiemmassa kohdassa, sen tulee kuitenkin edeltää kollehtarukousta.

4   Kaste toimitetaan saarnan jälkeen.

5   Tekstissä käytettävän kysymys ja vastaus -version Apostolisesta uskontunnustuksesta lausuu koko seurakunta.  Apostolinen uskontunnustus on läntisen perinteen tavanmukainen kastetunnustus. Lyhyempi uskon tunnustaminen löytyy toisaalta.

6   Käskyn ensimmäistä vaihtoehtoa käytetään lapsia kastettaessa. Toista vaihtoehtoa käytetään silloin, kun kastettavat pystyvät vastaamaan omasta puolestaan.

7   Tekstissä on lyhyt versio yhteisistä esirukouksista.  Pidempiä ja kirkkovuoden mukaisia vaihtoehtoja löytyy toisaalta. Rukoukset voidaan sijoittaa ennen tervetulotoivotusta tai sen jälkeen. Jos esirukoukset edeltävät tervetulotoivotusta ja rauhantervehdystä, ehtoollisliturgia jatkuu tavalliseen tapaan pöydän kattamisella sekä leivän ja viinin esiin ottamisella. 

8   Sytytetty kynttilä annetaan vastakastetulle osana palveluksen päätöstä. Vanhempien ja kummien kutsuminen eteen tässä kohden saattaa olla soveliasta. Kynttilä sytytetään pääsiäiskynttilästä (tai muusta suuresta kynttilästä), joka on aiemmin sytytetty päätöksen kohdalla.

Oheinen taulukko osoittaa, miten Pyhän kasteen toimitusta tulee käyttää seuraavien palvelusten yhteydessä:

Kastekaava

Kaava yksi

Kaava kaksi / BCP

[Kiitosrukous]

Johdanto

Vuorotervehdyksen jälkeen.

[Rippi jätetään 
pois
]

Saarnan jälkeen

Nikean uskontunnustus jätetään pois

Nikean uskontunnustus jätetään pois

Esittely

Vuorotervehdyksen tai saarnan jälkeen

Johdannon jälkeen

Kaste

Saarnan jälkeen

Esittelyn jälkeen

Yhteinen

esirukous

Esirukouksissa

[rippi jätetään pois]

Käytä rukouksia taistelevan kirkon puolesta esirukouksissa

Tervetulotoivotus ja rauhantervehdys

Rauhantervehdyksessä

Käytä tervetulotoivotusta käskyn jälkeen

Rukous

ehtoollisen jälkeen

Leivän ja viinin

antamisen jälkeen

Älä käytä

Palavan kynttilän

antaminen

Siunauksen ja

lähettämisen välissä

Siunauksen jälkeen

Kaste muulloin kuin messun yhteydessä

Rakenne

 osoittaa vaihtoehtoisen kohdan kursiivilla

osoittaa, että käytettävissä on myös vaihtoehtoisia tekstejä

    Valmistautuminen

Vuorotervehdys

    Kiitosrukous lapsen syntymän johdosta

Johdanto*

    † Kastettavien esittely

Kollehta*

    Sanan liturgia

Lukukappaleet ja psalmi

Evankeliumi

Saarna

    Kasteliturgia

† Kastettavien esittely

Päätös

Ristinmerkki

Veden siunaaminen*

Uskon tunnustaminen*

Kaste

Käsky

    †Esirukoukset*

Tervetulotoivotus ja rauhantervehdys*

†Esirukoukset*

Isä Meidän

    Lähettäminen

Siunaus*

Sytytetyn kynttilän antaminen

Lähettäminen

Kaste muulloin kuin messun yhteydessä

¶    Valmistautuminen

Palveluksen toimittajien saapuessa voidaan laulaa virsi.

Vuorotervehdys

Liturgi lausuu

Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo

Jumalan rakkaus

ja Pyhän Hengen osallisuus

olkoon teidän kaikkien kanssa

Kaikki   niin myös sinun henkesi kanssa.

Voidaan käyttää tervetulo- tai johdantosanoja.

Liturgi voi käyttää kiitosrukousta.

Johdanto

Liturgi voi käyttää näitä tai joitain muita sanoja.

Herramme Jeesus Kristus on sanonut,

että meidän tulee syntyä uudesti vedestä ja Hengestä,

päästäksemme taivasten valtakuntaan

ja hän on antanut meille kasteen
tämän uuden elämän merkiksi ja sinetiksi.

Tässä Pyhä Henki pesee meidät puhtaiksi.

Tässä meidät puetaan Kristukseen,

että kuolisimme pois synnistä
ja eläisimme hänen ylösnousemuselämäänsä.

Jumala kutsuu meitä elämän täyteyteen

ja me saamme uuden kunnian hänen lapsinaan.

Kollehta

Liturgi kehottaa hetken hiljaiseen rukoukseen sanomalla ”Rukoilkaamme” tai jollakin tilanteeseen erityisesti sopivalla tavalla.

Lausutaan joko päivän kollehta tai käytetään seuraavaa kollehtaa.

Taivaallinen Isä,

sinä annat Pyhän Henkesi voimalla

sinuun turvaaville uuden elämän kasteen vedessä.

Johda ja vahvista meitä samalla Hengelläsi,

että me jotka olemme syntyneet uudesti
voisimme palvella sinua uskossa ja rakkaudessa

ja kasvaa Poikasi Jeesuksen Kristuksen täyteyteen,

hänen, joka elää ja hallitsee sinun kanssasi
Pyhän Hengen yhteydessä iankaikkisesti.

Kaikki   Aamen.

¶    Sanan liturgia

Lukukappaleet

Päivän lukukappaleita käytetään yleensä sunnuntaisin, juhlapyhinä, tuhkakeskiviikkona, kiirastorstaina ja pitkäperjantaina sekä muina juhlina.

Evankeliumin edellä voidaan lukea joko yksi tai kaksi Raamatun lukukappaletta.

Lukija voi sanoa kumpaisenkin päätteeksi

Tämä on Jumalan sana.

Kaikki   Jumalalle kiitos.

Ensimmäistä lukukappaletta seuraa psalmi tai kantikkeli. Muita virsiä ja lauluja voidaan käyttää lukukappaleiden välissä.

Evankeliumi

Evankeliumin lukemiseen voi kuulua akklamaatio.

Lukija ilmoittaa evankeliumin sanomalla

Kuulkaamme Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumia N:n mukaan.

Kaikki   Ylistys sinulle, Herra.

Lopussa

Tämä on pyhä evankeliumi.

Kaikki   Ylistys sinulle, Kristus.

Saarna

¶    Kasteliturgia

Kastettavien esittely

Kastettavat voidaan esitellä seurakunnalle. Kummit tai tukihenkilöt voivat soveltuvin osin esitellä kastettavat.

Liturgi kysyy niiltä kastettavilta, jotka kykenevät vastaamaan omasta puolestaan

Tahdotko, että sinut kastetaan?

Tahdon.

Kastettavat voivat kertoa oman todistuksensa.

Liturgi sanoo koko seurakunnalle

Usko on Jumalan lahja hänen kansalleen.

Kasteessa Herra lisää joukkoomme ne, joita hän kutsuu.

Jumalan kansa, tahdotteko ottaa vastaan nämä lapset/kastettavat ja tukea heidän uutta elämäänsä Kristuksessa?

Kaikki   Tahdomme, Jumalan avulla.

Lapsia kastettaessa liturgi sanoo sitten vanhemmille ja kummeille

Vanhemmat ja kummit,
kirkko ottaa iloiten vastaan
nämä lapset.

Luotamme tänään, että Jumala pitää huolen
heidän kasvustaan uskossa.

Tahdotteko rukoilla heidän puolestaan,

vetää heitä esimerkillänne uskonyhteisöön

ja vaeltaa yhdessä heidän kanssaan Kristuksen tietä?

Tahdomme, Jumalan avulla.

Nämä lapset aloittavat kasteessa uskon vaelluksensa.

Te puhutte tänään heidän puolestaan.

Tahdotteko pitää heistä huolta

ja auttaa heitä löytämään oman paikkansa

Kristuksen kirkon elämässä ja yhteisessä jumalanpalveluksessa?

Tahdomme, Jumalan avulla.

Päätös

Voidaan sytyttää suuri kynttilä.

Liturgi puhuttelee kastettavia joko suoraan tai heidän vanhempiensa, kummiensa ja tukihenkilöidensä kautta.

Kasteessa Jumala kutsuu meidät pimeydestä hänen ihmeelliseen valoonsa.

Kristuksen seuraaminen merkitsee kuolemista synnille
ja nousemista uuteen elämään hänessä.

Siksi kysyn:

Hylkäätkö paholaisen ja kaiken kapinan Jumalaa vastaan?

Hylkään ne.

Luovutko kaikesta pahuuden pettävästä ja turmelevasta vaikutuksesta?

Luovun niistä.

Kadutko syntejä, jotka erottavat meidät Jumalasta ja lähimmäisistä?

Kadun niitä.

Käännytkö Kristuksen puoleen Pelastajanasi?

Käännyn Kristuksen puoleen.

Suostutko Kristuksen herruuteen?

Suostun Kristuksen herruuteen.

Tuletko Kristuksen, tien, totuuden ja elämän luo?

Tulen Kristuksen luo.

Painavista pastoraalisista syistä voidaan käyttää myös vaihtoehtoista päätöksen muotoa.

Ristinmerkki

Liturgi tai joku toinen palveluksen toimittajista tekee ristinmerkin jokaisen kastettavan otsaan sanoen

Kristus ottaa sinut omakseen.

Ota vastaan ristinmerkki.

Liturgi voi kutsua vanhempia, kummeja ja tukihenkilöitä siunaamaan kastettavat ristinmerkillä.

Kun kaikki kastettavat on siunattu, liturgi sanoo

Älä häpeä tunnustaa ristiinnaulitun Kristuksen uskoa.

Kaikki        Taistele urheasti Kristuksen opetuslapsena

syntiä, maailmaa ja paholaista vastaan

ja pysy uskollisena Kristukselle elämäsi loppuun saakka.

Vapauttakoon kaikkivaltias Jumala sinut pimeyden valloista,

uudistakoon hän sinussa kirkkautensa kuvan

ja johtakoon hän sinua Kristuksen valossa ja kuuliaisuudessa.

Kaikki   Aamen.

Veden siunaaminen

Kasteen toimittajat ja kastettavat kokoontuvat kastemaljan ympärille. Voidaan käyttää kantikkelia, psalmia, virttä tai litaniaa.

Liturgi seisoo kasteveden äärellä ja lausuu

Ylistäkää Jumalaa, joka on tehnyt taivaan ja maan,

Kaikki    häntä joka on iäti uskollinen.

Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme.

Kaikki   Niin on oikein ja arvollista.

Me kiitämme sinua, kaikkivaltias Jumala, lahjastasi vedestä, joka virvoittaa, puhdistaa ja ylläpitää kaikkea elämää.

Luomisen alussa Pyhä Henkesi liikkui vetten yllä.

Sinä johdatit Israelin lapset Egyptin orjuudesta luvatun maan vapauteen vetten läpi.

Johannes kastoi Poikasi Jeesuksen vedellä,

ja sinä voitelit hänet Pyhällä Hengellä Messiaaksi, Kristukseksi, johtamaan meidät synnin kuolemasta uuteen elämään.

Me kiitämme sinua, Isä, kasteen vedestä.

Siinä meidät haudataan Kristuksen kanssa hänen kuolemaansa.

Sen myötä me saamme osallistua hänen ylösnousemukseensa.

Sen kautta me synnymme uudesti Pyhässä Hengessä.

Poikasi tahtoa iloiten noudattaen me kastamme tähän yhteyteen ne, jotka tulevat uskossa hänen luokseen.

Pyhitä nyt tämä vesi, että he Pyhän Henkesi voimalla

puhdistuisivat kaikesta synnistä ja syntyisivät uudesti.

Anna heidän sinun kuvaksesi uudistuneina vaeltaa aina uskon valossa ja jatkaa vaellustaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuselämässä,

hänen, jolle sinun ja Pyhän Hengen kanssa kuuluu

kaikki kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti.

Kaikki   Aamen.

Uskon tunnustaminen

Liturgi lausuu seurakunnalle

Veljet ja sisaret, pyydän teitä tunnustamaan kirkon uskon

yhdessä näiden kastettavien

kanssa.

Uskotko ja luotatko Isään Jumalaan?

Kaikki         Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen,

taivaan ja maan Luojaan.

Uskotko ja luotatko Jeesukseen Kristukseen hänen Poikaansa?

Kaikki        Minä uskon Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,,

joka sikisi Pyhästä Hengestä,

syntyi neitsyt Mariasta,

kärsi Pontius Pilatuksen aikana,

ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,

astui alas tuonelaan,

nousi kolmantena päivänä kuolleista,

astui ylös taivaisiin,

istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella

ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,

Uskotko ja luotatko Pyhään Henkeen?

Kaikki   Minä uskon Pyhään Henkeen,

pyhän yhteisen seurakunnan,

pyhäin yhteyden,

syntien anteeksiantamisen,

ruumiin ylösnousemisen

ja iankaikkisen elämän.

Aamen.

Vaihtoehtoista uskon tunnustustamista (täällä) voidaan käyttää voimakkaista pastoraalisista syistä.

Kaste

Jos kastettavat voivat vastata omasta puolestaan, liturgi voi sanoa kullekin

N, onko tämä uskosi?

Jokainen kastettava vastaa omin sanoin tai

Tämä on minun uskoni.

Liturgi tai joku toinen toimittaja kastaa jokaisen kastettavan veteen tai valelee vettä heidän päälleen sanoen

N, minä kastan sinut

Isän

ja Pojan

ja Pyhän Hengen nimeen.

Kaikki   Aamen.

Jos vastakastetut puetaan valkoisiin vaatteisiin, voidaan tässä kohden käyttää virttä tai laulua ja liturgi voi sanoa

Sinut/Teidät on puettu Kristukseen.

Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne.

Jos kastettuja ei ole siunattu ristinmerkillä heti päätöksen jälkeen, siunaa liturgi heistä jokaisen nyt.

Liturgi lausuu

Vuodattakoon Jumala,
joka on kasteessa ottanut sinut kirkkoonsa,

yllesi armonsa rikkaudet,

että voisit

yhdessä Kristuksen pyhiinvaeltavan kansan kanssa päivittäin uudistua hänen Henkensä voitelussa

ja saada pyhien perinnön kirkkaudessa.

Kaikki   Aamen.

Liturgi ja vastakastetut voivat palata kastepaikan luota.

Käsky


Joko

Jos vastakastetut eivät voi vastata omasta puolestaan, lausuu toimittaja seurakunnalle, vanhemmille ja kummeille näillä tai vastaavilla sanoilla

Me olemme tuoneet nämä lapset kasteelle tietäen, että Jeesus kuoli ja nousi kuolleista heidän puolestaan ja luottaen lupaukseen siitä, että Jumala kuulee ja vastaa rukouksiin. Me olemme rukoilleet, että he tuntisivat Jeesuksessa Kristuksessa syntiensä anteeksiannon ja Hengen antaman uuden elämän

Kasvaessaan he tarvitsevat kristillisen yhteisön apua ja rohkaisua voidakseen oppia tuntemaan Jumalaa julkisessa jumalanpalveluksessa ja yksityisessä rukouksessa, seuratakseen Jeesusta Kristusta uskonelämässään, palvellakseen lähimmäisiään Kristuksen esimerkin mukaan ja tullakseen aikanaan konfirmoiduiksi.

Meidän jokaisen velvollisuutena Kristuksen kirkon jäseninä on tukea heitä rukouksin sekä omalla esimerkillämme ja opetuksellamme. Teillä vanhemmilla ja kummeilla on varhaisina vuosina ensisijainen vastuu heidän ohjaamisestaan ja auttamisestaan. Tämä on vaativa tehtävä, johon te tarvitsette Jumalan apua ja armoa.  Rukoilkaamme siis nyt teille armoa näiden lasten ohjaamiseen uskon tiellä.

Voidaan käyttää yhtä tai useampaa seuraavista rukouksista

Uskollinen ja rakastava Jumala,

siunaa kaikkia näistä lapsista huolehtivia

ja anna heille rakkauden, viisauden ja uskon lahjasi.

Vuodata heidän ylleen rakkautesi,
joka parantaa ja tuo sovinnon,

ja suojele heidän kotinsa kaikelta pahalta.

Täytä heidät läsnäolosi valolla

ja synnytä heissä valtakuntasi ilo

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Kaikki   Aamen.

Elämän ja armon Jumala,

sinä olet rakkaudessasi antanut meille

oman paikan kansasi keskuudessa.

Pidä meidät uskollisina kasteellemme

ja valmista meitä kirkkautesi suurta päivää varten,

jolloin koko luomakunta tehdään täydelliseksi

Pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa Pelastajassamme.

Kaikki   Aamen.

Voidaan lisäksi lausua

N ja N,

Jumala on tänään koskettanut teitä rakkaudellaan

ja antanut teille paikan kansansa keskuudessa.

Jumala lupaa olla teidän kanssanne

ilossa ja surussa,

opastaa teitä elämän matkallanne

ja tuoda teidät turvallisesti taivaan kotiin.

Kasteessa Jumala kutsuu teidät elämänmittaiselle matkalle.

Teidän tulee yhdessä koko Jumalan kansan kanssa

etsiä yhä syvemmin Jeesuksen tietä

ja kasvaa ystävyydessä Jumalan kanssa

sekä rakastaa hänen kansaansa

ja palvella lähimmäisiänne.

Yhdessä meidän kanssamme te kuuntelette Jumalan sanaa ja otatte vastaan Jumalan lahjat.

tai

Tässä tai lähettämisen alussa joku palveluksen toimittajista voi sanoa niille vastakastetuille, jotka pystyvät vastaamaan omasta puolestaan

Kaikki kastetut on kutsuttu ylistämään ja palvelemaan Jumalaa.

Tahdotteko jatkaa apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä,

leivän murtamisessa ja rukouksessa?

Tahdon, Jumalan avulla.

Tahdotteko vastustaa sinnikkäästi pahaa

ja aina syntiin langettuanne katua ja palata Herran luo?

Tahdon, Jumalan avulla.

Tahdotteko julistaa Kristuksessa ilmoitettua

hyvää sanomaa Jumalasta sanoin ja teoin?

Tahdon, Jumalan avulla.

Tahdotteko etsiä Kristusta ja palvella häntä kaikissa ihmisissä rakastamalla lähimmäistä niin kuin itseänne?

Tahdon, Jumalan avulla.

Tahdotteko tunnustaa,
että Kristuksella on valta yli koko yhteiskunnan

ja sen tähden rukoilla maailman ja sen johtajien puolesta,

puolustaa heikkoja sekä tavoitella rauhaa ja oikeudenmukaisuutta?

Tahdon, Jumalan avulla.

Vallitkoon Kristus uskon kautta teidän sydämissänne (sinun sydämessäsi),

että voisitte (voisit) juurtua rakkauteen ja perustaa elämänne (elämäsi) siihen

ja tuottaa Hengen hedelmiä.

Aamen.

Tervetulotoivotus ja rauhantervehdys

On vain yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;

N ja N, meidät on kaikki yhdessä Hengessä kastettu yhteen ruumiiseen.

Kaikki   Me otamme teidät vastaan uskon yhteyteen;

me olemme kaikki saman taivaallisen Isän lapsia;

tervetuloa.

Seurakunta voi tervehtiä vastakastettuja.

Liturgi johdattaa rauhantervehdykseen käyttäen näitä tai joitain muita sopivia sanoja.

Me olemme kaikki yhtä Jeesuksessa Kristuksessa.

Me olemme uskon kautta hänen omiaan

ja luvatun rauhan Hengen perillisiä.

Herran rauha olkoon aina teidän kanssanne

Kaikki   niin myös sinun henkesi kanssa.

Joku palveluksen toimittajista voi sanoa

Toivottakaamme toisillemme rauhaa.

Kaikki voivat liittyä rauhantervehdykseen.

¶    Esirukoukset

Liturgi tai muut voivat johtaa esirukoukset.
Esirukoukset päättyvät Isä Meidän -rukoukseen.

Me olemme kuninkaallista papistoa.

Rukoilkaamme Isää Kristuksen kautta,
joka elää ikuisesti rukoillakseen meidän puolestamme.

Tuo julki valtakuntasi kansakuntien keskellä;

anna rauhan vallita ja oikeudenmukaisuuden kukoistaa.

Rukoilemme erityisesti…

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Kaikki   Tulkoon sinun valtakuntasi.

Lähetä meille Henkesi lahjat

ja uudista kirkkosi voimalla korkeudesta.

Rukoilemme erityisesti…

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Kaikki   Tulkoon sinun valtakuntasi.

Vapauta sorretut, vahvista heikkoja,

paranna ja uudista luomakuntasi.

Rukoilemme erityisesti…

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Kaikki   Tulkoon sinun valtakuntasi.

Me iloitsemme kirkkosi yhteydessä maan päällä

ja rukoilemme yhdessä kaikkien pyhien kanssa kirkkaudessa.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Kaikki   Tulkoon sinun valtakuntasi.

Isä Meidän

Rukoilemme yhdessä niin kuin Pelastajamme on meitä opettanut

Kaikki   Isä meidän, joka olet taivaissa.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi,

myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,

niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta ja voima

ja kunnia

iankaikkisesti.

Aamen.

(tai)

Rukoilkaamme uskossa luottavaisin mielin niin kuin Vapahtajamme on meitä opettanut

Kaikki   Isä meidän, joka olet taivaissa.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi

myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille anteeksi velkamme,

niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta

ja voima ja kunnia

iankaikkisesti.

Aamen.

¶    Lähettäminen

Tässä kohden voi joku palveluksen toimittajista lausua niille kastetuille, jotka pystyvät vastaamaan omasta puolestaan, jollei näitä sanoja ole käytetty jo aiemmin.

Siunaus

Liturgi voi käyttää kirkkovuoden mukaista siunausta tai jotakin muuta sopivaa siunausta tai tätä

Kaiken armon Jumala,

joka on kutsunut teidät ikuiseen kirkkauteensa Jeesuksessa Kristuksessa,

synnyttäköön teissä tämän uskon,
vahvistakoon teitä ja tehköön teidät siinä vakaiksi;

ja siunatkoon teitä kaikkivaltias Jumala,

Isä ja Poika ja Pyhä Henki

nyt ja ikuisesti.

Kaikki   Aamen.

Sytytetyn kynttilän antaminen

Liturgi tai joku muu voi antaa kullekin vastakastetulle palavan kynttilän. Kynttilät voidaan sytyttää päätöksen kohdalla käytetystä kynttilästä. Kun kaikki vastakastetut ovat saaneet kynttilän, liturgi sanoo

Jumala on vapauttanut meidät pimeyden vallasta

ja antanut meille sijan pyhien kanssa kirkkaudessa.

Te olette ottaneet vastaan Kristuksen valon;

vaeltakaa tässä valossa kaikkina elämänne päivinä.

Kaikki        Loistakaa valona maailmassa

Isän Jumalan kunniaksi.

Lähettäminen

Lähtekää Kristuksen valossa ja rauhassa.

Kaikki   Jumalalle kiitos.

”Halleluja, halleluja” voidaan lisätä versikkeliin ja vastauksiin pääsiäispäivästä helluntaihin välisenä aikana.

Kaste sanajumalanpalveluksessa

Kuka tahansa jumalanpalveluksen toimittamiseen oikeutettu voi johtaa sanajumalanpalveluksen, esirukoukset ja käskyn. Seurakunnan papin tai jonkun muun, jolla on pyhän kasteen toimituslupa, tulee johtaa kasteliturgia.

Pyhän kasteen yhteydessä yllä esitettyjä vaihtoehtoja voidaan käyttää myös sanajumalanpalveluksen yhteydessä.

1   Rippiä ei vietetä.

2   Uskontunnustuksen tai uskon tunnustamisen sijasta käytetään kysymysmuotoista uskontunnustusta.

3   Seuraavia voidaan käyttää joko osana valmistautumista tai sanan liturgian jälkeen:

        Kiitosrukous lapsesta

        Johdanto

        Kastettavien esittely

4   Kasteliturgia seuraa sanan liturgian jälkeen siten, että siitä jätetään pois kastettavien esittely, jos sitä on käytetty jo aiemmin, sekä esirukoukset, jos niitä käytetään myöhemmin.

5   Esirukouksia voidaan käyttää joko ennen tai jälkeen tervetulotoivotuksen tai myöhemmin toimituksessa.

6   Sytytetyn kynttilän antaminen tapahtuu palveluksen lopussa. Vaihtoehtoisesti kynttilä voidaan antaa heti kastamisen jälkeen. 

Pyhän kasteen palveluksen huomautukset pätevät kiitosrukoukseen lapsesta, kasteliturgiaan ja sytytetyn kynttilän antamiseen.

Kaste aamu- tai ilta-rukouksen yhteydessä

Aamurukousta tai iltarukousta voidaan soveltuvin osin lyhentää. Rippiosa voidaan jättää pois samoin kuin uskontunnustus, joka voidaan korvata jollakin Pyhää kastetta varten tarjotulla kysymysmuotoisilla uskontunnustuksella.

Palvelus etenee tässä järjestyksessä:

    Palveluksen johdanto, johon voi kuulua:

        Kiitosrukous lapsesta

        Johdanto

        Kastettavien esittely

    Aamu- tai Iltarukous aina toisen lukukappaleen loppuun saakka

    Kasteliturgia

siten, että siitä jätetään pois kastettavien esittely,
jos sitä on käytetty jo aiemmin, sekä esirukoukset.

       Rauhantervehdys voidaan myös jättää pois.

   Aamu- ja Iltarukous toista lukukappaletta seuraavasta kiitosvirrestä lähtien siten, että Apostolinen uskontunnustus jätetään pois

   Rukousten yhteydessä voidaan käyttää sopivia esirukouksia pyhän kasteen toimituksesta.

    Palvelus päättyy lähettämiseen. 

Huomautukset pyhään kasteeseen koskevat kiitosrukousta lapsesta, kasteliturgiaa sekä lähettämistä.

Huomautukset pyhään kasteeseen

Seurakunnan pappi toimittaa normaalisti pyhän kasteen osana sunnuntain julkista jumalanpalvelusta ”kun suurin osa seurakunnasta tulee yhteen” (Canon B 21).

1   Kasteen toimittaja

Kun rubriikit puhuvat ”liturgista”, tällä viitataan niihin kohtiin, jotka toimittaa aina joko seurakunnan pappi tai muu pyhän kasteen toimittamiseen valtuutettu henkilö. Paikalla ollessaan piispa toimittaa normaalisti koko toimituksen. Ne toimituksen osat, joita ei ole erikseen osoitettu liturgille, voidaan jakaa toisille.

2   Toimituksen järjestys

Ohjeet toisaalla kertovat, kuinka kaste tulee toimittaa messun yhteydessä. Ohje toisaalla kertoo, kuinka se toimitetaan sanajumalanpalveluksen ja aamu- tai iltarukouksen yhteydessä. Kun kaste toimitetaan messun yhteydessä, messun vieton ohjeet koskevat samalla tavoin tätä palvelusta. Palveluksen rakenne mahdollistaa kuitenkin sen, että se toimitetaan omana huomattavana juhlanaan. Pyhä kaste voi tällä tavoin toteutettuna joissakin tapauksissa myös toimia sunnuntain pääjumalanpalveluksena. Pyhän kasteen vieton yhteydessä tulee aina olla saarna.

3   Kiitosrukous lapsesta

Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää silloin, kun halutaan kiittää lapsesta, joka kastetaan myöhemmin samassa palveluksessa. Tämä voidaan liittää osaksi valmistautumista. Tämän ei ole tarkoitus estää käyttämästä erillistä palvelusta, jonka nimi on Kiitosrukous lapsen saamisesta.

4   Kastettavien esittely

Esittely voi seurata johdantoa, jos sen katsotaan sopivan tilanteeseen.

5   Kollehta, lukukappaleet ja muut vaihtuvat tekstit

Sunnuntain kollehtaa ja lukukappaleita käytetään tavallisesti ja erityisesti ensimmäisen adventtisunnuntain ja kynttilänpäivän sekä paastonajan ensimmäisen sunnuntain ja kolminaisuudenpäivän välisinä aikoina. Palveluksen tekstiin sisältyvät kollehdat sekä niitä täydentävät tekstit voidaan kuitenkin korvata kynttilänpäivän ja paastonajan alun sekä kolminaisuudenpäivän ja adventin alun välisinä sunnuntaina silloinkin, kun käytetään kunkin sunnuntain normaaleja lukukappaleita. Palveluksen tekstiin sisältyvät tai sitä täydentävien tekstien kollehdat ja lukukappaleet on tarkoitettu käytettäviksi silloin, kun kaste on palveluksen keskeisin elementti. Palveluksen perusmuoto säilyy muuttumattomana. Tässä järjestyksessä voidaan käyttää myös kirkkovuoden aikaan sopivaa materiaalia. Tiettyinä kirkkovuoden aikoina tällainen käyttö on aivan erityisen suotavaa.

6   Kummivanhemmat ja tukihenkilöt

”Kummivanhemmiksi” kutsutaan niitä, jotka tuovat lapsen kasteelle ja tukevat häntä jatkossa. ”Tukihenkilöiksi” puhutellaan niitä, jotka ovat luvanneet tukea (minkä tahansa ikäisiä) kastettavia uskon vaelluksella kohti kastetta, konfirmaatiota tai kasteuskon vahvistamista. Saman henkilön ei tarvitse olla sekä kummi että tukihenkilö. Kastettaessa lapsia, jotka ovat jo oppineet puhumaan, voivat he myös seurakunnan papin harkinnan mukaan itse vastata päätöksessä esitettäviin kysymyksiin yhdessä vanhempiensa ja kummiensa kanssa.

7   Virret ja hiljaisuus

Virsiä voidaan laulaa ja hiljaisuutta viettää tilanteen edellyttäessä myös muissa kuin erikseen osoitetuissa kohdin palvelusta.

8   Yhteiset vastaukset

Kun samalla kertaa kastetaan useampia saman perheen jäseniä, voidaan päätöksessä esitettyihin kysymyksiin vastata myös muodossa: ”Me hylkäämme … ”.

9   Uskon tunnustaminen

Uskon tunnustamisessa koko seurakunta liittyy Apostoliseen uskontunnustukseen tai vaihtoehtoisen uskon tunnustamisen vastauksiin.

10   Öljyn käyttö

Silloin kun etukäteen on päätetty käyttää öljyä, voidaan toimittaa ristinmerkillä siunaaminen käyttäen puhdasta oliiviöljyä. Tämän toimituksen esikuva tulee kilpailuun valmistautuvilta antiikin urheilijoilta. Kastetta seuraavan rukouksen yhteydessä taas voidaan käyttää öljyä, johon on sekoitetty tuoksuvia yrttejä (perinteiseltä nimeltään krisma) ilmauksena messiaanisen ajan siunauksista ja Pyhän Hengen runsaista lahjoista. On soveliasta käyttää piispan pyhittämää öljyä.

11   Ristinmerkki

Sen jälkeen kun liturgi tai muu toimittaja on annettuja sanoja käyttäen siunannut ristinmerkillä, voidaan myös vanhempia, kummeja ja tukihenkilöitä kutsua siunaamaan ristinmerkillä.  Riittää että seurakunta sanoo vastauksensa vain yhden kerran sen jälkeen, kun kaikki kastettavat on siunattu ristinmerkillä.  Ristinmerkillä siunaamista on mahdollista käyttää vasta kastamisen jälkeen, mutta silloin tulisi käyttää tuossa kohden palvelusta annettua tekstiä, eikä päätöksen jälkeen ristinmerkin kohdalla olevaa tekstiä. Jos ristinmerkillä siunaaminen tulee kasteen jälkeen, sen tulee olla erillinen toimitus vedellä suoritetun kasteen jälkeen.

12   Veden käyttäminen

Veden käyttäminen kolmesti (riippumatta siitä upotetaanko vai valellaanko) on erittäin vanha kirkollinen perinne, jota suositellaan, koska se todistaa Kolminaisuudesta, johon kastettavat kastetaan. Tästä huolimatta veden käyttäminen vain kerran on myös laillinen ja pätevä kastetapa. On suotavaa käyttää vettä kunnolla siten, että veden tulee vähintään valua kastettavan iholla. Liturgi voi delegoida kastamisen jollekin muulle lailliselle jumalanpalveluksen toimittajalle.

13   Ehdollinen kaste

Jollei ole varmuutta siitä onko henkilö jo kastettu vedellä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, voidaan käyttää tavallista palvelusta siten, että kasteen sanat muotoillaan seuraavasti:

N, jos sinua ei ole vielä kastettu, minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Kaikki   Aamen.

14   Pukeminen

Kastettu voidaan pukea kasteen jälkeen. Upotuskasteen kohdalla tämä voi olla käytännöllisesti katsoen välttämätöntä. Annettu teksti perustuu ikiaikaiseen perinteeseen, jossa yhdistyvät käytännöllinen tarve ja raamatulliset kielikuvat.

15   Käsky

Annettua tekstiä tulee yleensä käyttää. Palveluksen toimittaja voi kuitenkin ilmaista sen sisällön omin sanoin, jos pastoraalinen tilanne sitä vaatii. Vaihtoehtoisesti sen sisältö voi tulla esitetyksi saarnassa. Käsky voidaan siirtää myös lähettämisen alkuun, jos vastakastetut pystyvät vastaamaan omasta puolestaan.

16   Esirukoukset

Yhteisten esirukousten tulee tavallisesti kuulua osaksi palvelusta. Nämä rukoukset liittävät vastakastetut osaksi rukoilevaa kirkkoa, johon he nyt kuuluvat. Toisinaan voi olla soveliasta, että vastakastetut esittelevät osan rukousaiheista. Toimituksen järjestyksessä on joitakin vastausmuotoisia rukouksia. Voidaan myös käyttää joitakin toisaalla esitetyistä vaihtoehdoista. On myös mahdollista rukoille esirukoukset tervetulotoivotuksen ja rauhantervehdyksen jälkeen.

17   Sytytetyn kynttilän antaminen

Pääsiäiskynttilä tai muu iso kynttilä asetetaan esille siten, että se voidaan sytyttää päätöksen kohdalla. Tästä voidaan sytyttää yksittäisiä kynttilöitä, jotka voidaan antaa kastetuille osana lähettämistä. Sytytetyt kynttilät voidaan antaa myös jossakin palveluksen aiemmassa kohdassa varsinaisen kastamisen jälkeen.

18   Kastelupausten uudistaminen

Kun kastelupausten uudistamista käytetään osana pyhän kasteen ja/tai konfirmaation toimitusta, seurakunnan vastaukset voivat seurata kastettavien tai konfirmoitavien vastauksia esimerkiksi tähän tapaan:

Hylkäätkö …?

Kastettavat/konfirmoitavat    Hylkään …

Kaikki   Hylkään …

tai seurakunta voi vastata yhdessä heidän kanssaan.

Hätäkaste

Katso huomautukset.

Seuraava kaava riittää:

Hätäkasteen toimittaja valaa vettä kastettavan päälle ja sanoo

N, minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Kaikki   Aamen.

Hätäkasteen toimittaja voi sitten lausua Isä meidän -rukouksen ja Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon tai jonkun muun siunauksen. Soveltuvin osin voidaan käyttää myös jotakin seuraavista.

Ennen kastetta

Jeesus sanoo: Minä olen tullut antamaan elämän,

yltäkylläisen elämän.

Joh. 10:10

Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni,

ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.

Joh. 6:37

Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän,

hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.

Ps. 34:19

Taivaallinen Isä,

anna tämän lapsen syntyä uudesti

sinun Pyhästä Hengestäsi

ja tuntea rakkautesi siinä uudessa luomistyössä,

jonka annat meille Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa.

Kaikki   Aamen.

Ristinmerkin kohdalla

N, suojatkoon ja varjelkoon sinua Kristus.

Ota vastaan hänen ristinsä merkki.

Veden siunaaminen

Taivaallinen Isä,

siunaa tämä vesi

niin, että ne jotka siinä pestään,

tulevat yhdeksi Kristuksen kanssa

sinun kirkkosi yhteydessä

ja että heidät siinä kannetaan läpi kaikkien koettelemusten

osallisina siihen ylösnousemuselämään,

joka on meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa.

Kaikki   Aamen.

Kasteen jälkeen

Rukoilemme yhdessä niin kuin Pelastajamme on meitä opettanut

Kaikki   Isä meidän, joka olet taivaissa,

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi,

myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,

niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta ja voima

ja kunnia

iankaikkisesti.

Aamen.

(tai)

Rukoilkaamme uskossa luottavaisin mielin niin kuin Vapahtajamme on meitä opettanut

Kaikki   Isä meidän, joka olet taivaissa.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille anteeksi velkamme,

niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta

ja voima ja kunnia

iankaikkisesti.

Aamen.

Ikuinen Jumala, meidän alkumme ja loppumme,

anna kasteen uuden elämän kantaa kansaasi;

ja niin kuin Kristus ottaa meidät vastaan maan päällä,

anna hänen myös ohjata meidät tämän maailman koetusten läpi ja kätkeä meidät taivaan iloon,

jossa sinä elät ja hallitset, Jumala iankaikkisesti.

Kaikki   Aamen.

Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo,

Jumalan rakkaus

ja Pyhän Hengen osallisuus

olkoon meidän kaikkien kanssa ikuisesti.

Kaikki   Aamen.

(tai)

Siunatkoon ja varjelkoon teitä kaikkivaltias Jumala,

Isä ja Poika ja Pyhä Henki,

nyt ja ikuisesti.

Kaikki   Aamen.

Huomautukset

1   Maallikko voi hätätapauksessa toimittaa kasteen. Hänen tulee tällaisessa tapauksessa ilmoittaa hätäkasteen toimittamisesta niille, joilla on pastoraalinen vastuu tällä tavoin kastetuista.

2   Vanhempien vastuulla on pyytää lapselle hätäkastetta. Heille tulee tehdä selväksi, etteivät kysymykset lopullisesta pelastuksesta tai siitä saako lapsi kuoltuaan kristillisen hautauksen riipu siitä, onko lapsi saanut kasteen.

3   Toimittajan tulee ennen kastetta kysyä kastettavan nimeä. Silloin kun vanhempien poissaolosta tai jostakin muusta syystä johtuen ei ole varmuutta kastettavan nimestä, kaste voidaan toimittaa pätevästi myös ilman nimeä (kunhan kastettavan henkilöllisyys voidaan muutoin luotettavasti kirjata).

Palvelus kirkossa

4   Jos kastettu elää, hänen tulee myöhemmin tulla tai hänet tulee tuoda kirkkoon, jossa toimitetaan pyhän kasteen toimitus poislukien seuraavat osat: ristinmerkki, veden siunaaminen ja kaste.

5   Voi olla soveliasta käyttää myös kiitosrukousta lapsesta.

6   Esittelyn kohdalla liturgi sanoo

Me otamme vastaan N:n, joka on kastettu ja joka ottaa nyt oman paikkansa Jumalan kansan yhteydessä.

7   Kastetta seuraavan rukouksen yhteydessä voidaan käyttää öljyä, johon on sekoitettu tuoksuvia yrttejä (perinteiseltä nimeltään krisma) ilmauksena messiaanisen ajan siunauksista ja Pyhän Hengen runsaista lahjoista. On soveliasta käyttää piispan pyhittämää öljyä.