Rukoushetki siviiliavioliiton siunaamiseksi

Rukoushetki siviiliavioliiton siunaamiseksi

Katso huomautukset.

Johdanto

Voidaan laulaa virsi.

Palveluksen toimittaja voi toivottaa kirkkokansan tervetulleeksi ja sanoa sen jälkeen

Herra olkoon teidän kanssanne

Kaikki   niin myös sinun henkesi kanssa.

Johdanto

N ja N, te olette tulleet Jumalan kasvojen eteen aviomiehenä ja vaimona jättääksenne hänen käsiinsä yhteisen elämänne ja pyytääksenne, että hän pyhittäisi avioliittonne ja antaisi teille voimaa pitää liittonne ja siihen kuuluvat lupaukset.

[Raamattu opettaa, että avioliitto on Jumalan luomistyön lahja ja hänen lahjoittamansa armonväline, pyhä salaisuus, jossa mies ja nainen tulevat yhdeksi lihaksi. Jumalan tahto on, että niin kuin aviomies ja vaimo läpi elämänsä antavat itsensä rakkaudessa toisilleen, voivat he myös yhdistyä rakkaudessaan, niin kuin Kristus on yhtä kirkkonsa kanssa.

Avioliitto on annettu, että aviomies ja vaimo voisivat lohduttaa ja auttaa toisiaan, elää uskollisesti yhdessä köyhyydessä ja rikkaudessa, surussa ja ilossa. Se on annettu, että he voisivat tuntea toisensa rakkaudessa, nauttia toistensa hellyydestä ja fyysisestä läheisyydestään iloiten vahvistaa sydäntensä liittoa yhteisessä elämässä. Se on annettu perhe-elämän perustaksi, jossa lapsia [voi syntyä ja heitä] voidaan hoitaa Jumalan tahdon mukaan hänen kiitoksekseen ja kunniakseen. Tämä on solmimanne avioliiton merkitys.]

Te tahdotte nyt vahvistaa toiveenne elää Kristuksen seuraajina ja olette tulleet hänen, armon lähteen luo, että voisitte kirkon rukousten vahvistamina täyttää vihkivalanne rakkaudessa ja uskollisuudessa.

Viettäkäämme hetken hiljaisuus muistaen, että Jumala on nyt läsnä kanssamme.

Jumala on rakkaus.

Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa,

ja Jumala pysyy hänessä.

1. Joh. 4:16

Voidaan lausua seuraava rukous

Kaikki          Kaikkivaltias Jumala,

joka tunnet sydäntemme salaisuudet,

kaikki toiveemme ja kaipauksemme,

ja jolle kaikki on avointa;

puhdista sydämemme

Pyhän Henkesi voimalla,

että me sinua täydellisesti rakastaisimme

ja arvollisesti pyhää nimeäsi ylistäisimme

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Aamen.

Rippi


Voidaan käyttää seuraavaa Jumalan lain tiivistelmää

Meidän Herramme Jeesus Kristus on sanonut:

Käskyistä tärkein on tämä:

’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra.

Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi,

koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’

Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’

Näitä suurempaa käskyä ei ole.

Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.

Kaikki   Aamen. Herra armahda.

Palveluksen toimittaja voi käyttää näitä tai muita sopivia sanoja

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon,

että antoi ainoan Poikansa Jeesuksen Kristuksen

pelastamaan meidät synneistämme,

rukoilemaan puolestamme taivaassa

ja tuomaan meidät ikuiseen elämään.

Tunnustakaamme syntimme uskossa ja katumuksessa,

ja päättäkäämme vakaasti pitää Jumalan käskyt

ja elää rakkaudessa ja rauhassa kaikkien kanssa.

(tai)

Tulemme Jumalan luo, jolta mikään ei ole salassa,

ja pyydämme hänen anteeksiantonsa rauhaa.

Käytetään jotakin seuraavista kaavoista tai jotakin muuta synnintunnustuksen ja synninpäästön hyväksyttyä muotoa

Joko

Kaikki         Herra, meidän Jumalamme,

syntimme vuoksi me olemme vältelleet kutsuasi.

Rakkautemme sinua kohtaan on kuin aamupilvi.

kuin kaste, joka kohta haihtuu.

Armahda meitä;

päästä meidät tuomiosta;

sido haavamme ja virvoita meidät;

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Aamen.

Palveluksen toimittaja sanoo

Antakoon Herran teille teidän syntinne anteeksi,

yhdistäköön hän teidät rakkaudessa, joka vei Kristuksen ristille,

ja tuokoon hän Hengessään teidät taivaan hääaterialle.

Kaikki   Aamen.

(tai)

Herra, sinä olet vahvuus heikkoudessamme.

Herra armahda.

Kaikki   Herra armahda.

Herra, sinä nostat meidät ylös, kun kaadumme.

Kristus armahda.

Kaikki   Kristus armahda.

Herra, sinä annat uuden elämän,
kun me epäonnistumme.

Herra armahda.

Kaikki   Herra armahda.

Palveluksen toimittaja sanoo

Antakoon Jumala hyvyydessään anteeksi meille meidän syntimme,

antakoon hän meille voimaa heikkoudessamme

ja tuokoon hän meidät ikuiseen elämään

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Kaikki   Aamen.

Kollehta

Palveluksen toimittaja kutsuu kaikkia rukoukseen ja lausuu hetken yhteisen hiljaisuuden jälkeen kollehtarukouksen

Jumala, Isämme,

sinä olet opettanut meitä Pojassasi,

että rakkaus on lain täyttymys.

Anna palvelijoittesi toisiaan rakastaen

elää sinun rakkaudessasi elämänsä loppuun saakka;

Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta,

joka elää ja hallitsee sinun kanssasi,

Pyhän Hengen yhteydessä,

Jumala, iankaikkisesti.

Kaikki   Aamen.

Lukukappaleet

Käytetään ainakin yhtä Raamatun lukukappaletta. Valikoima lukukappaleita löytyy toisaalta.

Mikäli luetaan kaksi lukukappaletta, niiden välissä voidaan laulaa psalmi tai virsi.

Saarna voidaan pitää joko tässä kohden tai sitoutumisen jälkeen.

Sitoutuminen

Aviomies ja vaimo kääntyvät palveluksen toimittajaan päin. Tämä sanoo

N ja N, te olette sitoutuneet avioliitossa toisiinne

ja teidän avioliittonne on laillisesti tunnustettu.

Kristuksen kirkko ymmärtää avioliiton olevan

Jumalan tahdon mukaan

yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto

hyvässä ja pahassa,

rikkaudessa ja köyhyydessä,

sairaudessa ja terveydessä

keskinäisessä rakkaudessa

aina kuolemaan saakka.

Tahdotteko liittonne ja lupauksenne merkitsevän tätä?

Aviomies ja vaimo   Tahdon

Palveluksen toimittaja sanoo aviomiehelle

N, oletko päättänyt olla uskollinen vaimollesi,

kaikki muut torjuen,

aina elämänne loppuun saakka?

Aviomies   Kyllä olen, Jumalan avulla.

Palveluksen toimittaja sanoo vaimolle

N, oletko päättänyt olla uskollinen aviomiehellesi,

kaikki muut torjuen,

aina elämänne loppuun saakka?

Vaimo   Kyllä olen, Jumalan avulla.

Palveluksen toimittaja voi sanoa:

Taivaallinen Isä,

siunaa nämä sormukset N:lle ja N:lle

ikuisen rakkauden ja uskollisuuden merkiksi

muistuttamaan niistä lupauksista,
jotka he ovat antaneet toisilleen;

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Kaikki   Aamen.

Palveluksen toimittaja sanoo seurakunnalle

N ja N ovat nyt vahvistaneet

päätöksensä elää solmimassaan avioliitossa

kristillisen ymmärryksen mukaan.

Tahdotteko te, heidän perheensä ja ystävänsä,

tukea ja kannatella heitä heidän avioliitossaan

nyt ja tulevina vuosina?

Kaikki   Tahdon.

Seurakunta seisoo edelleen.

Aviomies ja vaimo polvistuvat ja lausuvat yhdessä

Taivaallinen Isä,

me tuomme sinulle sielumme ja ruumiimme,

ajatuksemme, sanamme ja tekomme

sekä rakkautemme toisiamme kohtaan.

Yhdistä meidän tahtomme sinun tahtoosi,

että voisimme kasvaa yhteen

rakkaudessa ja rauhassa

kaikkina elämämme päivinä;

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen.

Palveluksen toimittaja sanoo

Antakoon Kaikkivaltias Jumala teille armonsa,

että hän voisi saattaa teissä päätökseen

sen työn, jonka hän on jo aloittanut

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Kaikki   Aamen.

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.

Herra kirkastakoon kasvonsa teille

ja olkoon teille armollinen.

Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne
ja antakoon teille rauhan

kaikkina elämänne päivinä.

Kaikki   Aamen.

Tässä voidaan pitää saarna.

Voidaan laulaa virsi.

Esirukoukset

Voidaan käyttää yhtä tai useampaa seuraavista rukouksista

Kaikkivaltias Jumala,

sinä lähetät Pyhän Henkesi

koko kansasi elämäksi ja valoksi.

Avaa näiden palvelijoittesi sydämet armosi rikkauksille,

että he voisivat kantaa Hengen hedelmää

rakkaudessa, ilossa ja rauhassa

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Kaikki   Aamen.

Lasten puolesta

Taivaallinen Isä, kaiken Luoja,

sinä otat meidät mukaan luomistyöhösi.

Siunaa tätä avioparia lasten siunauksella, ilolla ja huolenpidolla niin,

että heidän kotinsa voisi olla rakkauden, turvan ja totuuden paikka

ja että heidän lapsensa voisivat kasvaa tuntemaan sinut ja rakastamaan sinua

Pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme.

Kaikki   Aamen.

Perheiden puolesta

Kaiken elämän Isä,

joka lupaat olla kaikkien perheitten Jumala koko kansasi keskuudessa,

anna armosi N:lle ja N:lle heidän uudessa yhteisessä elämässään

ja siunaa niitä, joista he huolehtivat.

Kätke heidän uusi perheensä rakkauteesi,

että he voisivat kaikessa kasvaa Kristuksessa,

joka antoi itsensä, jotta koko ihmiskunta voisi tulla yhdeksi hänessä.

Kaikki   Aamen.

Perheiden puolesta

Taivaallinen Isä,

me olemme lapsiasi, kuvaksesi luotuja.

Kuule meidän rukouksemme,

jotta isät ja äidit, pojat ja tyttäret,

voisivat yhdessä löytää täydellisen rakkauden,
joka karkottaa kaiken pelon,

kulkea yhdessä ikuisen elämän tietä

ja kasvaa yhdessä Poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme täyteen ihmisyyteen.

Kaikki   Aamen.

Päätösrukous

Ikuinen Jumala, tosi ja rakastava Isä,

joka pyhässä avioliitossa teet palvelijoistasi yhtä.

Anna heidän yhteisen elämänsä todistaa rakkaudestasi tässä kärsivässä maailmassa;

anna ykseyden voittaa hajaannus,

anteeksiannon parantaa haavat

ja ilon kukistaa suru

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Kaikki   Aamen.

Rukoillaan Isä Meidän -rukous.

Rukoilemme yhdessä niin kuin Pelastajamme on meitä opettanut

Kaikki   Isä meidän, joka olet taivaissa.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi,

myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,

niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta ja voima

ja kunnia iankaikkisesti.

Aamen.

(tai)

Rukoilkaamme uskossa luottavaisin mielin niin kuin Vapahtajamme on meitä opettanut

Kaikki   Isä meidän, joka olet taivaissa.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi

myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille anteeksi velkamme,

niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta

ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

Aamen.

Voidaan laulaa virsi.

Palveluksen toimittaja siunaa seurakunnan näillä tai muilla sanoilla

Vahvistakoon Pyhä kolmiyhteinen Jumala teitä uskossa ja rakkaudessa,

suojelkoon hän teitä kaikessa
ja johtakoon teidät totuuteen ja rauhaan;

ja siunatkoon teitä kaikkivaltias Jumala,

Isä ja Poika ja Pyhä Henki

nyt ja ikuisesti.

Kaikki   Aamen.

Huomautukset

1  Toimituksen luonne

Toimituksessa jo avioliittoon vihitty pariskunta haluaa uskoa yhteisen elämänsä Jumalan haltuun. Koska kyse ei ole avioliittoon vihkimisestä, ei lueta kuulutuksia, eikä avioliittoa rekisteröidä.

2  Pariskunnan saapuminen

Aviomiehen ja vaimon tulisi saapua kirkkoon yhdessä ilman erillistä seremoniaa ja istua yhdessä kirkon etuosassa.

3  Rukoukset

Voidaan käyttää myös muita rukouksia etenkin, jos ne kuuluvat jommankumman puolison omaan kristilliseen perinteeseen.

4  Sormukset

Koska pari on jo vihitty avioliitton, ei tässä palveluksessa anneta eikä vastaanoteta sormuksia. Mikäli palveluksessa halutaan toimittaa sormuksen/sormusten siunaaminen, ojennetaan sormusta kantava käsi kohti palveluksen toimittajaa.

5  Palveluksen toimittaja

Silloin kun palvelusta ei johda pappi, käytetään siunauksen sijasta armonvakuutusta (Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo…).

6  Ehtoollinen

Käytetään kaavaa: avioliittoon vihkiminen messun yhteydessä. Tämän palveluksen johdanto korvaa tällöin johdannon; palvelukseen tulee sisältyä rippi, ja sanan liturgiaan tulee sisältyä evankeliumi, jota edeltää yksi tai kaksi Raamatun lukukappaletta; näitä seuraa saarna. Saarnaa seuraa sitoutuminen ja esirukoukset, joiden jälkeen tulee ehtoollisliturgia. On mahdollista käyttää kaikkea kirkkovuoden ajankohdan mukaista materiaalia avioliittoon vihkiminen messun yhteydessä -kaavasta.